Fælles udvalgsmøde.

Referat fra Fællesmøde d. 14. nov. 2023

Ca. 25 fremmødte.

Lisbeth bød velkommen.

Kenneth fra kontoret

Fokus på banen  - hvor meget der har været blokeret - ud fra statistik fra Golfbox.

Anbefaler Bagvendt Gunstart ved turneringer med 40 - 60 deltagere - således at vi får gjort banen fri på hul 1 eller hul 10, imens turneringen foregår 

John: Tidspunktet for tilmelding kan være et problem for seniorerne.

Kasper: Torsdage er banen optaget i lang tid. - 

Bent Boye:Både torsdagsturnering og begynder. Også Golf med en ven

Kirsten B: Mener godt man kan spille 18 huller - midt på sommeren.

Kristian: Kontakt sekretariatet - og få lov - og blive lukket igennem.

AM: Anbefal at spille fra sort tie - som nybegynder. Følg tiderne på scorekortet.

Bent: Mandag - booke både senior og højskole, så det fremgår, hvem der spiller på banen

Peter gennemgår “Race to Tange Sø”.

Sæson Turnering.

Point til vinderen og for at deltage. Giver interesse for at deltage i turneringer..

Værdi både for Cafe og Shop. !!

Diskussion omkring “problemer” ved at lave konkurrencen.

Bestyrelsen: Bliver igangsat april 2024 som forsøg. Bestyrelsen finder sponsorer

Rekrutteringsudvalget:

Kenneth: - Samarbejde med skolerne i Viborg Kommune - “aktiv medspiller” i Bjerringbro. Uge 41 arrangement i Bjerringbro.  

Samarbejde med KSC - skoleelever - (ca. 400 skoleelever har været på besøg)

Ans skole skal gerne deltage næste år.

Sponsorudvalget:

Opfordre til at hente nye sponsorer ind.

Dameudvalget: 

Else: God sæson, som vi plejer. Aflysninger på grund af vejret. Herre deltager til nogle turneringer. Herre / dame turnering en onsdag i juli.

Herreudvalget

Jan: : Herre vil ikke lave om - så derfor som det plejer. Vi spiller i juli måned. Fælles med damerne i juli måned.- en parturnering. Forsøger at få nye med - begyndere. 

Ingen min. handicap for at deltage.

Juniorudvalget.

Ingen fremmødte.

Team Tange Sø

Kasper: Spørgsmålet: Hvordan kommer vi videre. Vi bliver nødt til at gøre noget. Måske skulle man overveje at lave lukket hold - men hvad gør vi. 

Der mangler penge og kultur

Lisbeth: Tager problemet med i bestyrelsen.. 

Seniorudvalget

John: (Sommer) Der har deltaget nogenlunde samme antal som i 2022..En- og to dages ture har været en succes. .

Næste år: En dagstur Norddjurs - To Dages Tur til Åbybro. .

Regionsgolf:

Kører godt. Ingen problemer med holdene.Tre super veteran hold og et veteran hold. (4 herre og 2 damer)

Vintersenior. 

Svend Erik: Turneringen er gået godt - der har været to aflysninger sidste vinter - grundet sne.

Nyt tiltag - 9 hullers turnering om mandagen, mens andre spiller 18 huller.

Nogle deltog i mandag, som ikke tidligere har spillet turnering. Der er flest damer deltager i konceptet.

Torsdagudvalget

Bent Boye: Arbejdsramte kan her få spillet en turnering - sammen med begyndere. Det kører på skinner - også samarbejdet med begynderudvalget 

Begynderudvalget

Kristian: Lavet en årskalender, der styrer arbejdet med begynderne.

Ros til Kenneth for at reklamere på sociale medier

Ældresagen i Bjerringbro og Kjellerup Senior Golf torsdag formiddag - har givet 6 nye medlemmer.

Golfens dag - tilfredsstillende fremmøde.

“Tag en ven med ud at spille golf” - 5 gange i løbet af sommeren - tilfredsstillende fremmøde Teoriundervisning : 6 hold, mandag og torsdag.

86 prøvemedlemmer, 70 færdiguddannet. Heraf kom der 59 nye fuldgyldige medlemmer

7 er flyttet mens 4 venter til foråret - de bliver kontaktet til marts.

Regeludvalg:

Har ikke været noget.

Disciplinærudvalget:

Heldigvis ingen sager

PR og Markedsting.

Se ovenfor ved Kenneth.

Turneringsudvalget.

Lars Bo: Par- og invitation turneringen blev aflyst grundet manglende tilmelding

Kasper: Klubmesterskaber.Nogle rækker blev ikke spillet, fordi der ikke var tilstrækkelige tilmeldt. Fremover måske et sideløbende Stableford.

Man skal i gang med at reklamere for turneringen tidligere end i år næste år.

Lars Bo: Der er møde efter fællesmødet her - omkring fordeling af de enkelte turneringer i 2024.

Handicapudvalget.

AM: Fejl i indsendte scorekort - fordi man i Golfbox søger på navnet i stedet for på nummeret.

Der er meget få, der indberetter - når de spiller i udlandet.

Første april 2024 kommer der nye handicapregler (mindre ændringer).

Bent: Ved Gunstart bør man indprente at man retter hullerne op på den green man stopper på. Et forslag.

Diverse:

Lisbeth: Andre gode ideer til noget der kunne laves på banen / klubhus / foreningen - som man kan søge midler hjem til gennem fonde.

Der var ikke nogen forslag

Lisbeth: Tak for i aften

 

Referent 

Lars Bo

 

.