Klubbens historie:

 

Skrevet af Eli Dalsgård og Kristian Bach.

Fra bar mark til 18 huller

I januar 1991 tog Erhvervs- og Turistkontoret i Bjerringbro og Kjellerup kommuner initiativ til at afholde et møde på Ans Kro om eventuelt at starte anlæg af en golfbane i området.

På mødet fremlagde Hedeselskabet fra Viborg nogle ideer og forslag om arealer. De havde 5 forslag om placering. De 4 var placeret op til Tange Sø og den 5 lå ved Levring.

Man blev på mødet enige om, at det kunne være spændende med et sådant projekt.

Et nyt møde blev arrangeret på Ans Kro i februar 1991. Her blev det meddelt af et par deltagere fra Bjerringbro, at de i nogen tid allerede havde arbejdet med en undersøgelse om etablering af en 9-huls golfbane øst for Bjerringbro. Det gav noget uro om det videre forløb. Den 13. februar 1991 skrev Bjerringbro Avis at der var kræfter i gang med at etablere en golfbane i Kællinghøl øst for Bjerringbro og at der var indhentet overslag over bygning af en 9 hullers bane.  

Efter en del arbejde udført af begge initiativgrupper og forskelligt rettede oplysninger i pressen, kom der en artikel i Bjerringbro Avis under overskriften ”Golfbane ved Tange Sø”. Karup Kommune har planer om en golfbane ved Karup Å, og en kreds i Bjerringbro er gået i gang med virkeliggørelse af en golfbane ved Kellinghøl på et område, der ejes af staten.

Det ser imidlertid ud til, at det i stedet bliver en Golfbane ved Tange Sø, der bliver fremmet. Planerne omkring dette forslag undersøges nu nærmere af Erhvervs- og Turistrådet i Kjellerup og Bjerringbro kommuner, og økonomiudvalget har den 18. februar 1991 i princippet godkendt planerne ved Tange Sø.

Det er gdr. Børge Kuhr i Elsborg, der sætter golfbaneprojektet i gang. Han har store jordarealer mellem Højbjerg og Tange Sø, der er velegnet til formålet, og han har nu bedt firmaet Nord-Consult om at lave en lokalplan for området.

"Fra flere sider er jeg blevet opfordret til at gå i gang med projektet", der får støtte fra såvel Bjerringbro som Ans og Kjellerup, siger Børge Kuhr.

At området er velegnet til golf, er der ingen tvivl om. Frederik Dreyer, København, der har været med til at etablere en tredjedel af landets golfbaner, har set terrænet, og han mener det er som skabt for en golfbane.

 

 

 

Efter dette indlæg i Bjerringbro Avis blev der på foranledning af Martin Johnsen og Eli Dalsgård aftalt et møde med Børge Kuhr og her blev der enighed om, at der fra begge sider var stor interesse for at finde et samarbejde omkring bygning af en golfbane på området.

Herefter blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Martin Johnsen, Verner Jacobsen, Børge Kuhr, Arne Jørgensen, Ove Knudsen og Eli Dalsgård.

Arbejdsgruppen oprettede en interimistisk 9 hullers par 3 bane med enkelte bunkers der hvor vi i dag har hul 12 og 16. På den vestlige del af omtalte hul 12 og 16 var der udslagsbane.

Undervisning for eventuelle interesserede foregik allerede et par gange inden stiftende generalforsamling. Der var truffet aftale om undervisning af pro Mike Kelly fra Silkeborg Golfklub.

Arkiv foto Midtjyllands Avis

 

Første udslagsbane i slugten ved hul 16.
Arkiv foto Midtjyllands Avis

 

Første Generalforsamling

Torsdag, den 20. juni 1991 afholdtes stiftende generalforsamling i Tange Sø Golfklub på Rødkærsbro Kro. I generalforsamlingen deltog 60 personer, men flere havde på forhånd afleveret deres tilmelding, så medlemstallet kom på godt 80 personer fra starten.

Første spadestik ved Viggo Raaby, Jørn Besser og Eli Dalsgaard. Arkiv foto Midtjyllands Avis

På generalforsamlingen sagde formanden for initiativgruppen Eli Dalsgård at banen anlægges på de 160 tdr. land af ejeren Børge Kuhr, Elsborg. Allerede i efteråret vil der være anlagt en træningsbane, så golfspillerne kan gå i gang.

I løbet af 1992 vil yderligere 9 huller blive anlagt, og i 1993 vil de resterende 9 huller være klar, så der til den tid vil være en 18 hullers bane klar til de mange spillere klubben håber at have til den tid.

Børnene var med fra begyndelsen.       Arkiv foto Midtjyllands Avis

 

At etablere en golfbane er ikke let. Her er spillere på vej fra Tiestedet på det nuværende hul 11. Bemærk den lidt ufremkommelige vej til greenen.

 

Det nuværende "Hul 11"     Arkivfoto  Midtjyllands Avis

 

Til fortsættelsen