Klub - 32

Klub - 32 er et gratis tilbud om holdundervisning, der henvender sig til Tange Sø Golfklubs fuldtidsmedlemmer, der har et handicap på 32 eller derover. Tiltaget er et led i Tange Sø Golfklubs strategi for at bevare og fastholde de medlemmer, der statistisk set hyppigst melder sig ud af golfklubberne, på grund af manglende forbedring eller mangel på sociale fællesskaber.

Holdundervisning

Holdundervisningen bliver afviklet skiftevis på mandage (lige uger) og torsdage (ulige uger), fra 17.00 - 17.55.
Helligdage, samt uge 30 og 31 er undtaget, og enkelte andre dage.

Det er ikke forbudt at deltage både mandage og torsdage, men træningen bliver lavet således, at det der trænes mandag i den første uge, det trænes der også torsdag i den anden uge.

Mandage i lige uger

17/4, 1/5, 15/5, 12/6, 26/6, 10/7, 7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10

Torsdage i ulige uger

27/4, 11/5, 25/5, 8/6, 6/7, 20/7, 17/8, 31/8, 14/9, 28/9, 12/10

Tilmelding

Du tilmelder dig på infotavlen i klubhuset, hvor der max. kan være 12 deltagere per gang. Det skal understreges, at 12 deltagere er mange til 55 minutter, men så kan vi tilgodese flere. Du skal derfor ikke forvente, at du får intensiv enkeltundervisning.

Mødested

Vi mødes ved Klubhuset, hver gang, 5 minutter før starttidspunktet.