Turneringsbetingelser.

  1. Årets turneringer oprettes i Golfbox og tilmeldingsfristen starter medio marts.
  2. Tilmeldingsfristen udløber sædvanligvis kl. 18.00 onsdag før spilledagen. Min. 6 deltagere i en række før den afvikles. Dog kan sponsor og turneringsleder aftale et andet min. antal deltagere.
  3. Startlisten offentliggøres senest dagen før turneringen.
  4. Turneringslederen er bemyndiget til at træffe afgørelser i turneringsudvalgets navn. Turneringslederen fungerer som turneringens dommer og træffer afgørelser i regel-spørgsmål, der måtte optræde i turneringen.
  5. Tilmelding til de opslåede turneringer er bindende fra det tidspunkt, hvor tilmeldingsfristen udløber.
  6. Betaling for deltagelse skal i Golfbox ved tilmelding senest onsdag før spilledagen. Har man ikke mulighed for at betale via Golfbox bedes man kontakte sekretariatet. For deltagelse i åbne turneringer skal spillere fra andre klubber end Tange Sø Golfklub betale ½ greenfee + turneringsafgift. Flexmedlemmer fra Tange Sø eller andre klubber skal dog betale fuld greenfee + turneringsfee. Ved afbud før bindende tilmelding kan det indbetalte beløb returneres via kontoret. Ved afbud efter bindende tilmelding bliver det indbetalte beløb ikke tilbagebetalt. Scorekort udleveres fra 45 minutter før første start. Score­kort skal være afhentet senest 15 min. før den på startlisten angivne starttid. Spilleren skal møde op ved teestedet senest 5 min. før start. Kontrolleret og underskrevet scorekort afleveres umiddelbart efter afsluttet spil til turneringsledelsen. Scorekort skal ALTID afleveres til turneringsledelsen, også selvom man ikke gennemfører turneringen. (no return) .
  7. Handicapbegrænsning for tilmelding fremgår af turneringsprogram og opslag.
  8. I tilfælde af lige resultater afgøres placeringerne, med mindre andet fremgår, af de opslåede turneringsbetingelser således: Løbende start: flest points på banens sidste 9‑6‑3‑1huller, udregnet ud fra de opgivne stablefordpoints. Hvis stadig lige da ved lodtrækning. Gunstart: Huller med lige nr.som sidste 9-6-3-1, udregnet ud fra de opgivne stablefordpoints. Hvis stadig lige, da ved lodtrækning.
  9. Af hensyn til vores sponsorer er tilstedeværelse af præmietagere ved præmieoverrækkelsen obligatorisk. Manglende tilstedeværelse medfører at præmien går videre til den næste præmietager  i rækken. Acceptabelt fravær afgøres af turneringslederen. Detaljerede betingelser for de enkelte turneringer fremgår af opslaget på Golfbox. Hvor intet andet fremgår af opslaget, er klubbens almindelige turneringsbetingelser gældende.
  1. En spiller der har deltaget i en eller flere af sæsonens tirsdags- eller onsdagsturneringer er spilleberettiget til afslutningsturneringen samme år, selv om spilleren  er udmeldt pr. 30/9 d.å.

Ret til ændringer forbeholdes.

Revideret januar 2017