Forplejning m.m. til frivillige.

 

Bestyrelsen arbejder på, at så mange som muligt deltager i arbejdsopgaverne omkring vores klub, da der ud over det økonomiske aspekt også ligger et socialt og tilknytnings aspekt i at deltage i arbejdsopgaverne.

Samtlige udvalgsmedlemmer og frivillige inviteres af klubben til en årlig turnering med sponserede præmier.

Forplejning:

  • Ved møder der varer over 1 time i klubbens forskellige udvalg serveres der kaffe/te til mødet.
  • I forbindelse med de frivillige arbejdshold, der arbejder over fire timer pr. arbejdsgang serveres der i sæsonen enten kaffe / øl og vand og brød eller et let måltid afhængig af tidspunktet på dagen. (Det kunne være: Baneservice, arbejdshold der hjælper på banen, begynderudvalget der servicerer nye spillere i klubben)
  •  For møder i Klubber i klubben serveres der kaffe til møderne.
  • Møder i FU og bestyrelsesmøder serveres der et let måltid mad, da medlemmerne oftest kommer direkte til mødet fra der civile arbejde..

 Honorarer i form af to greenfee billetter:

  • Bestyrelsesmedlemmer
  • Udvalgsmedlemmer
  • Personer der er tilmeldt baneservice ordningen
  • Personer der deltager i klubbens arbejdshold.

Bestyrelsen december 2020