Lokalregler

Følgende regler er lokale for Tange Sø Golfklub

 • Hvide pæle markerer out of bounds
 • Gule/røde pæle markerer strafområde
 • Blå pæle markerer areal under reparation
 • Grøn top markerer område med spille forbud

 • Den banenære kant af asfalten på Tange Søvej markerer out of bounds

 • Out of bounds pælene mellem banens hul V1 og V9, er kun gældende ved spil af banens hul V1 - disse pæle er en flytbar forhindring, ved spil af andre huller end banens hul V1
 • Out of bounds pælene mellem banens hul Ø3 og Ø7, er kun gældende ved spil af banens hul Ø3 - disse pæle er en flytbar forhindring, ved spil af andre huller end banens hul Ø3

 • Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på banens hul V8 eller Ø3, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter i Regel 17.1d

 • Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne
 • Hvis den oprindelige bold ikke findes, inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet.
  Spilleren skal fortsætte med den provisoriske bold.


 • Hvis den oprindelige bold findes, inden for 3 minutters søgetid, i strafområdet.
  Spilleren kan vælge at fortsætte med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

 • Ved OB eller mistet bold må spilleren, med 2 straffeslag, droppe en ny bold op til 2 køllelængder ind på hullets fairway. Dog ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

Straf for overtrædelse af lokalregel:

 • Hulspil: Tabt hul
 • Slagspil: 2 straffeslag
 • Godkendt af DGU -  januar 2019

Ordensforskrifter ved spil på banen

 • Bolde der slås out of bounds – uden for banens areal – på hullerne V4 – V5 – V7 – V8 – V9 – Ø1 – Ø3 – Ø5 – Ø7 må ikke hentes.
 • I ulige uger må start på hul Ø1 ikke finde sted lørdag, søndag og helligdage mellem kl. 9.00 og kl. 16.00 – dog gerne umiddelbart efter en turnering.
 • I lige uger gælder det samme for hul V1.
 • I ulige uger har spillere som starter på andre huller end ugens 1. hul,  ingen rettigheder på banen. Start på hul ugens 10. hul må ikke finde sted, hvis der kan ses spillere på 9. hul.
 • I lige uger har spillere som starter på andre huller en 10. hul ingen rettigheder på banen.
 • Start på ugens 1. hul må ikke finde sted, hvis der kan ses spillere på ugens 18. hul
 • En enlig spiller har ingen rettigheder på banen og skal lukke alle spillegrupper igennem.
 • 2-, 3- og 4 bolde har ens rettigheder på banen i weekends og på helligdage.
 • Ved spil af V9 er det ikke tilladt at slå ind over nabogrunden. Da der færdes mennesker og husdyr SKAL dette respekteres.
 • Generelt opfordres der til at hurtigere grupper lukkes igennem i henhold til regel 5.6b
 • Overtrædelse af ordensforskrifterne kan medføre udelukkelse af spil på banen.