Billeder fra banen

Hvis du har i løbet af sæsonen, har taget nogle gode billeder på banen, som de gerne vil dele dem med klubben, så må du gerne sende dem til tangegolf@tangegolf.dk

Billederne vil blive brugt til markedsføring, et diasshow / galleri, Facebook, klubbens hjemmeside og klubhus.

Lidt billeder der er modtaget fra medlemmer taget på vores skønne bane. TAK for alle billederne, gerne send flere.