Persondatapolitik

Persondatapolitik for Tange Sø Golfklub

Tange Sø Golfklub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger,
når du som medlem eller gæst gør brug af Tange Sø Golfklub og de services der tilbydes, og tilstræber,
at du føler dig tryg ved Tange Sø Golfklubs behandling af dine personoplysninger.
Tange Sø Golfklub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

Hvornår indsamler og anvender Tange Sø Golfklub dine personoplysninger

Tange Sø Golfklub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af Tange Sø Golfklub, eller udøver medlems aktiviteter.
 2. Når du på anden vis ønsker at gøre brug af Tange Sø Golfklub uden at være medlem.
  ​Når du tilmelder dig som medlem af Tange Sø Golfklub eller ønsker at gøre brug af
  Tange Sø Golfklub indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit
  medlemskab og/eller din brug af Tange Sø Golfklub, samt for at kunne tilbyde og
  levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig,
for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne sende dig
spørgeskemaer via GolfBox-applikationen (ejet af GolfBox A/S) vedrørende din oplevelse
af Tange sø Golfklub. I denne forbindelse indsamles alene nødvendige oplysninger om dig,
som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-mailadresse, nuværende golf-handicap,
medlemsnummer hos Dansk Golf Union samt din tidligere/nuværende golfklub.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem,
for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement, oprettelse af en aftale relateret
til Tange Sø Golfklub, eller når du kontakter Tange Sø Golfklub med spørgsmål via e-mail eller telefon.
Tange Sø Golfklub gør opmærksom på, at hjemmesiden www.tangegolf.dk ejes og administreres
af Tange Sø Golfklub, og at oplysninger du i øvrigt frivilligt oplyser i forbindelse med brug af
hjemmesiden www.tangegolf.dk ikke er underlagt denne persondatapolitik.

Hvornår videregiver Tange Sø Golfklub dine personoplysninger

Tange Sø Golfklub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig.
Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • leverandører Tange Sø Golfklub samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse
  med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Tange Sø Golfklub for eksempel
  leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud),
  herunder Tange Sø Golfklub.
 • øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug
  af Tange Sø Golfklub, herunder GolfBox A/S (ejer af GolfBox-applikationen); eller
 • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste,
som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse eller booking af en golftid eller i
forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Tange Sø Golfklub.

Hvordan beskytter Tange Sø Golfklub dine personoplysninger

Tange Sø Golfklub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre,
at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt,
forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid
med lovgivningen. Tange Sø Golfklub sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret
for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Tange Sø Golfklub kan derfor ikke garantere,
at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå
Tange Sø Golfklubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Tange Sø Golfklub behandler om dig,
kan du rette henvendelse til tangegolf@tangegolf.dk eller telefonnummer  86 65 94 20.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Tange Sø Golfklub behandler om dig.
Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode
Tange Sø Golfklub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til
enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.
I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Tange Sø Golfklub er betinget af,
at du afgiver de i Tange Sø Golfklubs indmeldelseblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for,
at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab.
Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk.

Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside.

Hvor længe opbevarer Tange Sø Golfklub dine personoplysninger

Hos Tange Sø Golfklub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne
levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et
berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Tange Sø Golfklub), eller i så lang
tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Tange Sø Golfklub sletter derfor dine personoplysninger løbende,
efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes, ligesom der for eksempel til GolfBox A/S (i GolfBox-applikationen)
indberettes, at du ikke længere er medlem af Tange Sø Golfklub.

Hvad sker der, når Tange Sø Golfklub ændre denne persondatapolitik

Tange Sø Golfklub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med
så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning.
Dette medfører, at Tange Sø Golfklub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik.
I tilfælde af væsentlige ændringer giver Tange Sø Golfklub dig besked via e-mail.
Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Tange Sø Golfklub via mail til tangegolf@tangegolf.dk

Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Tange Sø Golfklub
Tange Søvej 68
8840 Rødkærsbro
86 65 94 20 | tangegolf@tangegolf.dk