Onsdagsturneringerne - Propositioner

Turneringsform

I år prøver vi noget nyt, så vi håber vi kan få nogle flere med ud og spille.

Med de nye tee steder har vi tilladt at man selv kan vælge hvilken tee, man vil spille fra.

Onsdagsturneringen spilles alle onsdage fra den 3. april til og med den 26. juni, og fra den 7. august til og med den 25. september.
De første onsdage i hver måned afvikles turneringen ved individuelt spil med start fra ugens hul 1 og du køber scorekort på dagen.
Man melder sig bare på en tid og betaler i Probox automaten. Der er en betaling, som hedder Onsdagsherrer og det koster 30kr. Man taster medlemsnummer og tee man vil spille fra.

Den sidste onsdag i hver måned spiller vi en månedsafslutningsturnering med tilmelding på Golfbox, gunstart, fælles spisning og uddeling af månedens præmier.

De første onsdage i måneden
Alle mænd, som er fyldt 19 år og med handicap på 54 og derunder kan deltage. Alle spiller 18 hullers stableford i tre handicap rækker, der inddeles i 3 lige store rækker.

Det er Golfbox, der beregner rækkerne efter handicap. Så der kan i enkelte tilfælde være flere spillere i en række end de andre.

Dette betyder, at grænserne ændrer sig fra gang til gang.

Alle onsdagsturneringerne være hcp-regulerende, dog ikke ved alternative spilleformer.

Er der betalt i Proboxen er man automatisk med i dagens turnering. Turneringsfee: 30 kr. incl. ”Nærmest flaget” på par 3 hullerne.

Alle scorekort SKAL være korrekt og let læseligt udfyldt og være afleveret
i scorekortkassen mærket ”Scorekort” senest kl. 22.00. Også hvis runden
ikke er færdigspillet – Der kan IKKE længere skrives  ”No return”


Husk:
Almindelig golf/turneringsregler er gældende for onsdagsturneringerne.
Resultatlisten for dagens runde ophænges samme aften.

Præmier
Ca. 80 % af turneringsfee bruges til præmier, som er gavekort til Proshoppen.
Der er præmie pr. påbegyndt 7 spillere og max. 6 stk. pr. handicap række.
Til ”Nærmest flaget” spillet på hullerne 3-11-17 udsættes 1 flaske vin pr. hul.
Hvis samme spiller vinder alle par tre huller samme dag, får han en flaske whisky som tillægspræmie.
Præmierne udleveres ved månedsafslutningen.

Ikke afhentede præmier for sæsonen 2024, vil efter den 01.11.2024 tilfalde Herreklubben, til anvendelse den følgende sæson.
Månedsafslutningsturneringen:
Der spilles i de samme handicap rækker, men turneringsledelsen kan vælge at arrangere andre spilformer.

Tilmelding - Via GolfBox hvor turneringen er oprettet. Husk der skal vælges tee man vil spille fra ved tilmelding.

Betaling
Se turneringsfee (incl. spisning) på turneringsopslaget.

- Ved at overføre betaling via netbank til konto 1909 - 3489 944 099.

HUSK at anføre dit navn og medl. nr. på overførslens ”Meddelelse til beløbsmodtageren”

Der kan også betales kontant eller mobilpay ved udlevering af scorekort.

Startlisten bliver offentliggjort på GolfBox og via mail tirsdag før turneringen. Scorekort skal være afhentet senest 15 min. før starttidspunktet, og alle skal være klar på de respektive starthuller min. 5 min. før start.

Hurtigst muligt efter runden er færdigspillet skal et korrekt og let læseligt udfyldt scorekort afleveres hos turneringsledelsen.

Præmier
Præmierne er sponseret af Herreklubbens sponsorer – se www.tangegolf.dk. Er en præmietager ikke til stede ved udleveringen, går den videre til den næste på resultatlisten.

Turneringsudvalg – Onsdagsherrerne 2024

Jan F. Rasmussen Tlf.: 40 37 40 45
Carsten Agerbo Tlf.: 20 22 50 05
Jan Fisker Kristensen Tlf.: 40 78 59 31
Preben Levring Tlf. 26 85 23 56
Carsten Larsen Tlf.:
Søren K. Johansen Tlf.: 22 17 95 49

GOD SÆSON OG VELKOMMEN TIL ONSDAGSTURNERING 2024