Onsdagsturneringerne - Propositioner

Turneringsform

I år prøver vi noget nyt, så vi håber vi kan få nogle flere med ud og spille.

Onsdagsturneringen spilles alle onsdage fra den 5. april til og med den 28. juni, og fra den 2. august til og med den 27. september.
De første onsdage i hver måned afvikles turneringen ved individuelt spil med start fra hul 1 og du køber scorekort på dagen.
Man melder sig bare på en tid og får scorekortet stemplet og betalt i proshoppen.

Den sidste onsdag i hver måned spiller vi en månedsafslutningsturnering med tilmelding på Golfbox, gunstart, fælles spisning og uddeling af månedens præmier.

De første onsdage i måneden
Alle mænd, som er fyldt 19 år og med handicap på 54 og derunder kan deltage. Alle spiller 18 hullers stableford i tre handicap rækker, der inddeles i 3 lige store rækker.

Det er Golfbox, der beregner rækkerne efter handicap. Så der kan i enkelte tilfælde være flere spillere i en række end de andre.

Dette betyder, at grænserne ændrer sig fra gang til gang.

Alle onsdagsturneringerne være hcp-regulerende, dog ikke ved alternative spilleformer.

Scorekort stemples i proshoppen, som dermed også indtegner dig i dagens turnering. Turneringsfee: 30 kr. incl. ”Nærmest flaget” på par 3 hullerne.


Ønsker du at starte ud inden klokken 12,00
, betaler du i en kuvert, udfylder med navn og golfnummer og lægger kuverten i scorekortkassen mærket ”Scorekort” før spilstart.
Herefter klarer shoppen resten.
HUSK – at efter runden SKAL dit scorekort stemples i shoppen.


Alle scorekort SKAL være korrekt og let læseligt udfyldt og være afleveret
i scorekortkassen mærket ”Scorekort” senest kl. 22.00. Også hvis runden
ikke er færdigspillet – Der kan IKKE længere skrives  ”No return”


Husk:
Almindelig golf/turneringsregler er gældende for onsdagsturneringerne.
Resultatlisten for dagens runde ophænges samme aften.

Præmier
Ca. 80 % af turneringsfee bruges til præmier, som er gavekort til Proshoppen.
Der er præmie pr. påbegyndt 7 spillere og max. 6 stk. pr. handicap række.
Til ”Nærmest flaget” spillet på hullerne 3-11-17 udsættes 1 flaske vin pr. hul.
Hvis samme spiller vinder alle par tre huller samme dag, får han en flaske whisky som tillægspræmie.
Præmierne udleveres ved månedsafslutningen.

Ikke afhentede præmier for sæsonen 2023, vil efter den 01.11.2023 tilfalde Herreklubben, til anvendelse den følgende sæson.
Månedsafslutningsturneringen:
Der spilles i de samme handicap rækker, men turneringsledelsen kan vælge at arrangere andre spilformer.

Tilmelding - Via GolfBox hvor turneringen er oprettet. Der modtages ikke tilmeldinger efter sidste tilmeldingsfrist -se turneringsopslag. KUN ved afbud kan den plads, der bliver ledig, give adgang til en ny spiller. Man skal møde op og kontakte turneringslederen -
Ingen opringninger!
Betaling
Se turneringsfee (incl. spisning) på turneringsopslaget. Betaling skal ske ved tilmeldingen:
- I ”Turneringskuvert”, udfyld alle felter samt skriv dig på tilmeldingslisten.
- Ved at overføre betaling via netbank til konto 1909 - 3489 944 099.
HUSK at anføre dit navn og medl. nr. på overførslens ”Meddelelse til beløbsmodtageren”

Startlisten bliver offentliggjort på GolfBox og via SMS tirsdag før turneringen. Scorekort skal være afhentet senest 15 min. før starttidspunktet, og alle skal være klar på de respektive starthuller min. 5 min. før start.

Hurtigst muligt efter runden er færdigspillet skal et korrekt og let læseligt udfyldt scorekort afleveres hos turneringsledelsen.

Præmier
Præmierne er sponseret af Herreklubbens sponsorer – se www.tangegolf.dk. Er en præmietager ikke til stede ved udleveringen, går den videre til den næste på resultatlisten.

Turneringsudvalg – Onsdagsherrerne 2023

Jan F. Rasmussen Tlf.: 40 37 40 45
Carsten Agerbo Tlf.: 20 22 50 05
Jan Fisker Kristensen Tlf.: 40 78 59 31
Preben Levring Tlf. 26 85 23 56
Carsten Larsen Tlf.:
Søren K. Johansen Tlf.: 22 17 95 49

GOD SÆSON OG VELKOMMEN TIL ONSDAGSTURNERING 2023