Hvordan kommer jeg i gang med golf?

Det GRATIS at gå til golf som junior uden banetilladelse

Hvis du har lyst til at prøve at spille golf, kan du møde op i golfklubben og gratis prøve at deltage i træningen.

Du kan gratis låne golfudstyr i det omfang klubben har det til rådighed.

Det er en rigtig god måde at finde ud af, om du synes golf er spændende og sjovt.

Du må altid gerne tage en ven eller veninde med til golf - det gælder også bedsteforældre, så de kan prøve, hvor sjovt der er, at spille golf i Tange Sø Golfklub.

Medlemsskab

Det årlige kontingent er 1.300 kr. for juniorer med banetilladelse, 0 kr. for juniorer uden banetilladelse op til det fyldte 15. år og 3.200 kr. for Ynglinge op til det fyldte 25. år. Kontingentet opkræves 2 gange om året pr. 1.10 og 1.3 med halvdelen hver gang.

Bliver du indmeldt senere i sæsonen gradueres kontingentet ved indmeldelse - spørg i sekretariatet.

Hvordan får man banetilladelse?

  • Regelundervisning gennemført
  • Bestået par-3-bane prøve (min. 18 points med 2 tildelte slag pr. hul svarende til 45 slag)
  • Juniorkaninmatch på stor bane gennemført (min. 9 points med slagtildelt efter hdc. 54)
  • Godkendes af træner og juniorudvalg

Der vil løbende over året blive informeret om afholdelse af disse aktiviteter.

Når spilleren er ved at være klar gives forældretilladelse efter aftale med Juniorudvalget.
Indtil man får banetilladelse, kan der, når man er ved at være klar, gives en forældretilladelse, hvor man må spille på 18 huls banen med sine forældre, hvis de selv spiller golf. Hvis dine forældre ikke selv spiller golf, må man gerne spille med andre voksne man kender, der har banetilladelse.

Forældretilladelsen udstedes af træneren efter nærmere aftale.

Matcher

Par-3-banen:
Juniorerne har mulighed for at spille træningsmatch på TIKMA COURSE PAY&PLAY (Par3 banen) på fastsatte dage, hvor spillerne opdeles i hold af 3-4 spillere, som i følgeskab med minimum en voksen (forældre eller ledere) spiller match. Dagene er endnu ikke fastlagt i 2024.
Efter matchen mødes man i klubhuset til præmieoverrækkelse.