Hvordan kommer jeg i gang med golf?

Som vi plejer, kan alle nye juniorer spille gratis i april 2022.

Hvis du har lyst til at prøve at spille golf, kan du møde op i golfklubben og gratis prøve at deltage i træningen.

Det er muligt at komme 2 gange, hvor du gratis låner golfudstyr i det omfang klubben har det til rådighed.

Vil du herefter gerne fortsætte med at spille golf, kan du tegne et prøvemedlemsskab af 2 måneders varighed. Under prøveperioden kan du gratis låne golfudstyr i det omfang klubben har det til rådighed, og du må bruge drivingrange, puttinggreens, indspilsgreen og par 3 banen så meget du har lyst. Du kan endvidere deltage i klubbens juniorturneringer i prøveperioden.

Det er en rigtig god måde at finde ud af, om du synes golf er spændende og sjovt.

Når de 2 måneder er gået, skal du meldes ind i klubben. Vi sender et girokort til dig.

Du må altid gerne tage en ven eller veninde med til golf - det gælder også bedsteforældre, så de kan prøve, hvor sjovt der er, at spille golf i Tange Sø Golfklub.

Medlemsskab

Det årlige kontingent er 1.300 kr. for juniorer med banetilladelse, 500 kr. for juniorer uden banetilladelse op til det fyldte 19. år og 3.200 kr. for Ynglinge op til det fyldte 25. år. Kontingentet opkræves 2 gange om året pr. 1.10 og 1.3 med halvdelen hver gang. Dog opkræves kun 1 gang årligt for juniorer uden banetilladelse.

Bliver du indmeldt senere i sæsonen gradueres kontingentet ved indmeldelse - spørg i sekretariatet.

Hvordan får man banetilladelse?

  • Regelundervisning gennemført
  • Bestået par-3-bane prøve (min. 18 points med 2 tildelte slag pr. hul svarende til 45 slag)
  • Juniorkaninmatch på stor bane gennemført (min. 9 points med slagtildelt efter hdc. 54)
  • Godkendes af træner og juniorudvalg

Der vil løbende over året blive informeret om afholdelse af disse aktiviteter.

Når spilleren er ved at være klar gives forældretilladelse efter aftale med Juniorudvalget.
Indtil man får banetilladelse, kan der, når man er ved at være klar, gives en forældretilladelse, hvor man må spille på 18 huls banen med sine forældre, hvis de selv spiller golf. Hvis dine forældre ikke selv spiller golf, må man gerne spille med andre voksne man kender, der har banetilladelse.

Forældretilladelsen udstedes af træneren efter nærmere aftale.

Matcher

Par-3-banen:
Juniorerne har mulighed for at spille træningsmatch på par-3-banen på fastsatte fredage, hvor spillerne opdeles i hold af 3-4 spillere, som i følgeskab med minimum en voksen (forældre eller ledere) spiller match.
Efter matchen mødes man i klubhuset til præmieoverrækkelse.