Fuglekasseteamet

(Siden er under opbygning)

Sommeren 2022 var meget varm, hvilket gav anledning til et stort angreb af gåsebiller på vores Golfbane, specielt på fairway på sandjorderne. Vores greenkeeper var meget utilfreds med ødelæggelserne billerne gjorde, og specielt de følger som rågerne lavede, for at finde "føde" - gåsebillelaver.

På linket her kan man se en lille video - optaget af vores greenkeeper (Kristian) omkring ødelæggelserne på banen: 

Kristian klage sin nød til bestyrelsen - der skulle forsøge at finde økonomi til at få lavet nogle flere stærekasser rundt på banen.

Man søgte Golfsportens Natur og Miljøfond som grundet en god ansøgning gav et klækkeligt beløb, så det var muligt for Golfklubben at få lavet et antal Fuglekasser, til at supplerer de stærekasser der var rundt på banen.

Teamet opstillede tre mål for projektet med Fuglekasserne.

  1. At få flere stære til at yngle på og ved golfbanen for at undgå konsekvenserne af Gåsebille angreb.
  2. At få flere fugle til at yngle på og ved Golfbanen til glæde for spillerne på banen
  3. At øge biodiversitet på og ved Golfbanen

Til foråret 2023 vil der være på og ved Golfbanen følgende Fuglekasser:

  • 300 stærekasser
  • 26 kasser til mindre hulrugende fugle
  • 3 kasser til ugler
  • 2 kasser til Tårnfalke
  • 2 kasser til Hvinænder

Man forventer at følgende fugle vil bekasserne:

Stær, Skovspurv, Gråspurv, Musvit, Blåmejse, Rødhals, Rødstjert, Fluesnapper, Træløber, Spætmejse, Flagspætte, Tårnfalk, Ugler, Hvinand.

Opsætning af Fuglekasser på Facebook

Følg Fuglekasserne på Facebook