Handicapudvalg

6. februar 2022

Ny ratening af banen :

I efteråret havde vi i TSG besøg af DGU. De var rundt på banen, og resultatet blev en ny ratening. Det
betyder, at når det igen er muligt at blive handicapreguleret, vil de fleste få flere slag, end man har i dag.
Man skal ikke gøre noget selv, for det vil fremgå af scorekortene, hvor mange slag man har - ligesom det er
tilfældet i dag.

For at blive reguleret i handicap på TSGs bane, skal bunkers igen være i spil, og der skal spilles på
sommergreens.

Indberetning af scores:

Når man indberetter sine scores, er det vigtigt, at man skriver markørens DGU-nummer (medlemsnummer)
i stedet for markørens navn, idet man så er sikker på at finde den rette person. Scorekortet bør godkendes
af markøren inden midnat samme dag, idet det har indflydelse på dagens PCC.
Indberettede scorekort, der ikke er godkendt af markøren inden 8 dage, vil blive slettet. Hcp-udvalget
sender påmindelse til markøren i løbet af de 8 dage.
Desuden er det en selvfølge, at markøren har været med i bolden. (Vi har i sidste sæson oplevet nogle
tilfælde, hvor man har sat sin ægtefælle eller en kammerat på som markør, selvom vedkommende ikke har
været med i bolden.)

No return:

No return findes ikke mere. Hvis man bliver skadet undervejs, skal man alligevel aflevere scorekortet med
en begrundelse for, hvorfor runden er blevet afbrudt. Sådanne scorekort fra turneringer bliver
efterfølgende afleveret til hcp-udvalget.

Scorekort fra udlandet:

Hvis man afleverer scorekort fra udlandet skal banens par, slope og CR fremgå af scorekortet. Man kan godt
selv indtaste scoren, men det er lidt bøvlet. Selvindtastede scores fra udlandet, bliver efterfølgende
godkendt på GolfBox af hcp-udvalget.

 

Regler for regulering i det tidlige forår

Handicapudvalget i TSG
Anne-Marie og Bent Madsen