Første bestyrelse 

Generalforsamlingen valgte en bestyrelse på 7 medlemmer bestående af Eli Dalsgård, Sanne Lysholt, Birgit Bamberg, Søren Søgaard, Arne Jørgensen, Verner Jacobsen og Birger Brødløs.

Bestyrelsen konstituerede sig med Eli Dalsgård som formand.

Indskuddet i 1992 blev fastsat til 2500,00 kr. og årskontingentet for 1993 når banen er færdig blev fastsat til 2500,00 kr. Ved et medlemstal på 400 mener bestyrelsen at der kan blive balance i driftsregnskabet.

I august 1991 havde Martin Johnsen været sammen med Karen Vestergaard, der havde giver udtryk for, at hun ville sælge sin ejendom, som lå midt i området hvor der blev bygget golfbane.

Eli Dalsgård og Martin Johnsen tog straks kontakt til Karen Vestergaard og efter kort tids forhandling om pris og overtagelsesbetingelser blev handelen afsluttet med håndslag på rigtig jysk maner.

 

Klubbens klubhus etableres i en centralbeliggende ejendom for banen

 

Klubhusfaciliteterne var nu sikret, men det var på betingelse af at pengene kunne skaffes til købet.

Økonomi:

Grundfos A/S havde ved en tidligere henvendelse fra klubben lukket en dør på klem. 

Fornyede forhandlinger var meget positive og resulterede i at følgende pressemeddelelse kunne udsendes.

”Grundfos er med til at sikre, at den nystartede Tange Sø Golfklub får sit ønske om køb af en ejendom midt i området opfyldt, så golfen straks fra starten kan få sine klubfaciliteter.”

Den pågældende ejendom ejes af Karen Vestergaard, og der er jordtilliggende på  15 tdr. land, der ligger bekvemt for en træningsbane, ligesom selve ejendommen ikke kræver store ombygninger for straks at kunne anvendes som klubhus.

Ejendommen koster en del, og det økonomiske problem er nu ryddet af vejen, idet golfklubben har besluttet at etablere et aktieselskab med en kapital på 3 mill. kr. Grundfos alene har erklæret sig villig til at købe 49% af aktierne.

Det resterende beløb vil blive udbudt i aktiestørrelser på 1000,- kr, 5000,-kr og 10000,- kr. der vil blive solgt gennem pengeinstitutterne  i Bjerringbro og Kjellerup kommuner.

 

Gavekort i julegave

Aktieselskabets opgave bliver ud over at købe Karen Vestergaards hus og indrette det til klubhus, køb af maskiner og drift af banen samt tage sig af aftaler med ejeren af jorden, hvor golfbanen skal anlægges.”

I efteråret 1991 blev de første spadestik taget på banen med et investeringsbudget på 13 mill. kr. indtil 1997, heri inkluderet køb af de 120 tdr. land golfbanen ligger på.

Tegninger af banen var udarbejdet af banearkitekt Henrik Jacobsen. Thomsens Anlægsgartneri A/S, Skalborg anlægger banen og de siger at den bliver blandt de 10 flotteste i Danmark. Til jordarbejdet er antaget Rye Andersen, Hadsten som skal flytte mere end 10.000 m3 jord.

Der var startet en golfklub, men ingen faciliteter var klar endnu. Aftalen om undervisning af træneren fra Silkeborg faldt fra hinanden. En ny aftale om lån af en trænerelev fra Randers blev en succes idet denne elev Brian Schmidtdorf senere blev ansat som klubbens første Pro, medens hans kone Helle passede Shoppen. 

For at få fornemmelse af rigtigt golfspil blev der lavet aftale med Skive Golfklub og Morsø Golfklub om billig greenfee (50,00 kr. pr. dag). Jørn Rasmussen arrangerede adskillige fællesture der til.

Indtil klubhusets færdiggørelse blev kantinen på LO-KI i Ans lånt til teoriundervisning. Inden klubhusets færdiggørelse blev klubbens administration også foretaget fra LO-KI. 

Kontoret var fra starten bemandet med frivillig arbejdskraft. Fra første færd var det Arthur Nielsen som fungerede som klubbens blæksprutte. Samtidig kom Jørgen Jensen, som tog sig af bogholderiet en kort tid indtil sin død. Derefter var klubben så heldig at Erik Hansen var gået på pension efter et langt livs tjeneste hos kommunen. Erik overtog hurtigt funktionen som klubbens bogholder og sekretær. Det blev hurtigt en succes.

Banens indvielse august 1993

Banens opbygning og renovering af klubhus skred fremad og trods mange besværligheder, men med kæmpe stor indsats af frivillig arbejdskraft, lykkedes det at komme frem til den officielle åbning den 1. august 1993.

De to borgmestre planter det obligatoriske træ.

Ved den officielle åbning kunne Eli Dalsgård fortælle at Tange Sø Golfklub her ved indvielsen af de første 9 huller havde et medlemstal på 300 og at målet var 400. Det mål når vi i løbet af denne sæson, og så vil vi straks gå i gang med de næste 9 huller.

Bent Kornbæk, Børge Kuhr og Eli Dalsgaard centrale personer ved etableringen af klubben

På generalforsamlingen ved udgangen af 1993 kunne Eli Dalsgård fortælle at Tange Sø Golf A/S ville udvide aktiekapitalen med 2 mill. kr. til 5 mill. kr. (Denne udvidelse blev foretaget i september 1994 hvor Grundfos gik ind med et aktiekøb på 1 mill. kr.). Tange Sø Golf A/S havde overtaget det sidste stykke jord fra Børge Kuhr, så der er klar til at blive udvidet til 18 huller.

 

Til næste side