Branden i 1995

Den 13 juli 1995 slog lynet ned i klubhuset ved Tange Sø Golfklub. Ilden var opstået i målerskabet i fyrrummet. Branden blev heldigvis hurtigt opdaget, men der fulgte et meget stort rengøringsarbejde.

Brandskaden blev opgjort til godt 1 mill. kr. Tange Sø Golf A/S fik frie hænder til renoveringen, så det lykkedes at få en del forbedringer ind under dette beløb. Blandt andet toiletter, køkken, omklædningsrum, kontor, mødelokaler samt udvidelse af opholdsrum med 50 m2.

Renoveret Klubhus 1995

 

Greenkeepergården

Straks blev der taget hul på at bygge greenkeepergård med kontor, frokoststue, omklædningsrum, værksted og maskingarage i en stor flot bygning.

Det viste sig snart at der var brug for mere plads og derfor blev der bygget endnu en hal til lager og garage for private- og udlejningsbuggys. Tidligere var der ved indskud fra de private buggyejere blevet bygget garager til disse ved indkørslen til klubhuset. 

 

Greenkeepergården 2021

Det "Nye Klubhus"

 

Der var opstået et ønske om af få et større og bedre klubhus. Planlægningen af dette startede i 2004. Det gamle klubhus og de ret nye buggygarager blev fjernet og et nyt flot klubhus med alle moderne faciliteter kunne indvies den 13. maj 2005.

 

Nyt Klubhus i 2005

Dette flotte byggeri brændte desværre den 25. maj 2007.

Huset brændte stort set helt ned til grunden. Man kunne efterfølgende ikke finde nogen årsag til branden. 

 

Der kunne kun fastslås at branden var opstået først på formiddagen inde i shoppen. Et tidspunkt hvor shoppens personale endnu ikke var mødt.

 

 

Klubhuset som vi kender det i dag.

Et nyt klubhus blev straks opført på soklen af den tidligere bygning, næsten efter de samme tegninger som det tidligere. Der blev kun foretaget få ændringer, nemlig en bytning af placeringen for møderum og proshop. Byggeriet gik planmæssigt og blev fuldført med en god og fair behandling af forsikringsselskabet TRYG. 

I byggeperioden blev der straks efter branden opstillet pavilloner på et hjørne af Par-3 banen, op mod parkeringspladsen. Her fortsatte klubbens daglige drift og sociale samvær under hele byggefasen indtil det nye klubhus stod færdig til indvielse den 6. juni 2008.

 

Formændene Ømark og Ali ved indvielsen af det nye klubhus 2008

 

Til næste side

                                            ”Tange Sø Golfklub” blev et flot værk på 64 sider med alle relevante informationer om Tange Sø Golfklub. Udgifterne ved denne udgivelse dækkedes af annoncer i skriftet og uddelingen til alle klubbens medlemmer blev foretaget af seniorer i klubben. Samtidig med årsskriftets første udgivelse blev der indført, at øvrige informationer og nyheder udsendes løbende til alle klubbens medlemmer pr. e-mail.

2010 var det første år med tidsbestilling i Tange Sø Golfklub via Golfbox på alle ugens dage. Mange af klubbens medlemmer var skeptiske over for dette nymodens påfund. Men der gik ikke lang tid før alle havde vænnet sig til det og absolut ikke ønskede sig tilbage til ”de gode gamle dage”

I 2005 blev der lavet ”Strategi og udviklingsplan for banen og udenoms arealer”. Efterhånden blev mange af planens forslag udført og den blev derfor og revurderet i 2010. Det blev udført af et 5 mands udvalg og samtidig blev der udsendt en invitation med 2 greenfee biletter og et spørgeskema til alle golfklubber i Danmark. Ved besøg i Tange Sø Golfklub skulle de 2 gæster udfylde spørgeskemaet og dermed sammen med 5 mands udvalget give input til den videre udvikling af den flotte bane her ved Tange Sø. 

Disse strategiplaner har resulteret i en masse ændringer og forbedringer hen over årene. Som en del af de større ting der er lavet kan nævnes omlægning af stier mellem hullerne 5-6, 6-7, 11-12 og 16-17. Nye søer med palisadeværk ved hul 9 og hul 16. Fairway vanding på næsten alle huller med rørforbindelse til at hente vand i søen på hul 12, så der udelukkende vandes med overfladevand. Ny bro over kanalen på hul 4. Omlægning af bunkere på hul- 1, 4, 5, 7. Nedlægning af 500 m dræn på fairway hul 8. Udbygning af ventepladsen med læ mur og oplysningstavle ved hul 1 samt en mængde løbende forbedringer og justeringer. Endvidere blev der foretaget en ombygning af udslagshuset med porte for den ene halvdel, så vores trænere kunne få lavet et lukket rum med en ”Trackman”. Driving range blev udstyret med en aftipningsgrav og boldvasker for rangebolde. I januar 2016 skete der en omfattende fældning af træer på banen. Det var for en stor del de popler, der for år tilbage var plantet som læbælter samt fældning af en del grantræer i skovområderne.

Som en opfølgning på disse ting og for at kunne tage ”temperaturen” på klubben og klublivet gik Tange Sø Golfklub i 2014 med i ”Golfspilleren i Centrum”. Det er et spørgeprogram som udbydes og styres af DGU. Her igennem får klubben oplysninger fra gæster og medlemmer om tilfredsheden i klubben og ved besøg i klubben.