10. februar 2024

Pressemeddelelse

Ingen kontingentstigning for 4. år i træk.

Tange Sø Golfklub havde tirsdag d. 6. februar generalforsamling, hvor der var fremmødt 115 medlemmer.

Her kunne den afgående formand Stefan Schjøtt med stolthed fortælle, 

 

“at der for det kommende år, for 4. år i træk, ikke ville være stigninger i kontingentet.” 

 

Formanden fortsatte med det positive. Nemlig at der igen i år havde været en tilgang af nye medlemmer på 15, det sammen med et flot overskud i økonomien, gør ifølge formanden, at klubben er forberedt på en fremtid med nye udfordringer. Formanden kunne også berette om, at man netop havde skrevet kontrakt med en ny Cafebestyrer. 

Ovenstående oplysninger sammen med resten af beretningen blev modtaget af de mange fremmødte medlemmer med applaus.

Der var udskiftninger i bestyrelsen. Stefan Schjøtt forlod bestyrelsen, da han og familien flyttede til Sønderjylland i efteråret 2023. 

Jan Fisker og Henrik Storgaard havde efter henholdsvis 6 år og 4 år som bestyrelsesmedlemmer valgt at træde ud af bestyrelsen.

Næstformanden, Lisbeth Bøeg, takkede dem på klubbens vegne for den store indsats, de har gjort gennem bestyrelsesarbejdet.  

I stedet for de tre medlemmer blev Steen V. Nielsen, Henrik Hvam og Kasper Nissen valgt ind i bestyrelsen for en toårig periode. '

Træet på hul 4. var igen - igen til diskussion på Generalforsamlingen