5. april 2024

Midler fra DIF og DGI´s forenings pulje.

Midler fra DIF og DGI´s forenings pulje.

Set i lyset af, at vi har et stort antal begyndere, der ikke selv har udstyr endnu, deriblandt en større gruppe ældre fra Ældresagen i Bjerringbro, der afprøver deres golf færdigheder på TIKMA COURSE PAY&PLAY, har bestyrelsen valg at søge om midler til 10 stk. Golfsæt, som vi kvit og frit kan udlåne til spillerne.
Vi valgte at søge om 30.000,- kr. som vi fik bevilget.
En stor tak til DGI og DIF for denne donation.
På bestyrelsens vegne
Lars Bo Nielsen