Holdforløb – Hold 7

Nedenfor kan du se programmet for Holdforløbet, der starter den 5. september.

Program

Mødestedet vil hver gang være ved klubhuset, 5 minutter før starttidspunktet.

Mandag, den 5/9, klokken 18.00 – 20.00

Velkomst, og orientering omkring forløbet
Banevandring + Regler, ved Kirsten Ali og Palle Rydal

Torsdag, den 8/9, klokken 18.00 – 20.00

Regler + Teoriprøve, ved Kirsten Ali og Palle Rydal

Mandag, den 12/9, klokken 18.00 – 19.30

Putt + Udslag, ved Tobias Rørbæk Jensen

Torsdag, den 15/9, klokken 18.00 – 19.30

Chip + Udslag, ved Tobias Rørbæk Jensen

Mandag, den 19/9, klokken 18.00 – 19.30

Pitch + Udslag, ved Tobias Rørbæk Jensen

Torsdag, den 22/9, klokken 18.00 – 19.30

Bunker + Udslag, ved Tobias Rørbæk Jensen
Orientering omkring det videre forløb