2. april 2024

Frivillige til Baneservice

Baneservice.

Er du interesseret i at hjælpe som frivillig i Tange Sø Golfklub ?

Så er muligheden her.

I år vil vi forsøge at genstarte Baneservice på vores dejlige bane.

Har du lyst og overskud til at gøre som de ca. 100 andre medlemmer, der udfører frivillig arbejde i klubben, så er muligheden her.

Du skal indgå i et team på 10 - 12 andre medlemmer, der forestår driften af Baneservice på centrale dage i maj, juni, juli og august måned.

Baneservices opgave er:

  1. Servicere vores egne og fremmede spillere på bane. Sortimentet i vogne er lavet i samarbejde med vores Cafe.
  2. Service omkring spillet på banen, så man hjælper spillerne til at få passende flow på banen.
  3. Yde en diskret kontrol af spillerne på banen, både mht.overholdelse af generelle bane regler og golf etiske regler.

Da der skal påregnes en køretid på 4 - 5 timer pr. gang, er det muligt at få lidt til ganen i Cafeen på klubbens regning.

Der bliver i samarbejde med kontoret lavet en plan, således at du kommer til at køre mellem 3 - 5 gange hen over sommeren. Orienteringsmøde indkaldes inden 1. maj.

Du tilmelder dig til at køre Baneservice ved at henvende dig på kontoret (Kenneth) eller ved at kontakte Solveig Bang på tlf. 40553999, solveigbang@hotmail.com, senest d. 15. april.

På bestyrelsens vegne

Lars Bo Nielsen