Det Individuelle Forløb

Det Individuelle Forløb henvender sig til alle, der gerne vil afprøve golfspillet. Det er et mere frit program, i forhold til Hold- eller Weekendforløbene, hvor den teoretiske undervisning ligger fast, og den praktiske undervisning aftales separat med træneren. Du vil, efter Det Individuelle Forløbet, have modtaget den teoretiske og praktiske undervisning, som du har brug for, for at kunne erhverve dig Golfkørekortet. Efterfølgende skal du gennemføre Pay & Play og 18 hullers banen, for at bestå og gennemføre Golfkørekortet.

Indeholder

 2 x 2 timers teoretisk holdundervisning

Som en del af Det Individuelle Forløb, og erhvervelsen af dit Golfkørekort, i Tange Sø Golfklub, gennemgår du i alt 4 timers undervisning, i golfspillets regler og etikette. Teoriundervisningen er vigtig, både for din egen skyld, dine medspilleres og de øvrige spillere på banen.

For at se datoer for teoriundervisningen, som du kan melde dig til – klik her!

4 x 50 minutters praktisk holdundervisning

Som en del af Det Individuelle Forløb, og erhvervelsen af dit Golfkørekort, i Tange Sø Golfklub, gennemgår du i alt 4 x 50 minutters undervisning, i golfspillets forskellige slag – putt, chip, pitch, bunker og fulde slag.

Begynderturneringer på Pay & Play banen

Du skal gennemføre Pay & Play banen (2 x 9 huller), inden du kan komme videre i forløbet og deltage på 18 hullers banen.
Kravet for at gennemføre Pay & Play banen er 36 point for 2 x 9 huller.

Du vil hver gang blive mødt af et medlem fra Begynderudvalget, der vil være behjælpelig med de praktiske ting forud for spillet.
Medlemmet vil også være med på banen, hvor han/hun vil guide dig og være behjælpelig, i forhold til at komme rundt på banen og med golfreglerne.

Se de planlagte Begynderturneringer, og hvordan du tilmelder dig – klik her!
Er du forhindret på disse dage, kan du kontakte et medlem fra Begynderudvalget og aftale et andet tidspunkt – klik her!

Begynderturneringer på 18 hullers banen

Du skal gennemføre 18 hullers banen (4 x 9 huller), for at gennemføre og bestå dit Golfkørekort. Det er en forudsætning, at du har gennemført den teoretiske undervisning, den praktiske undervisning og Pay & Play banen, inden du kan deltage i Begyndeturneringerne på 18 hullers banen.

Du vil hver gang blive mødt af et medlem fra Begynderudvalget, der vil være behjælpelig med de praktiske ting forud for spillet.
Medlemmet vil også være med på banen, hvor han/hun vil guide dig og være behjælpelig, i forhold til at komme rundt på banen og med golfreglerne.

Se de planlagte Begynderturneringer, og hvordan du tilmelder dig – klik her!
Er du forhindret på disse dage, kan du kontakte et medlem fra Begynderudvalget og aftale et andet tidspunkt – klik her!

Varighed

Dit Prøvemedlemskab er gældende i 3 måneder, fra den dato du bliver indmeldt som Prøvemedlem, i Tange Sø Golfklub. Udløber dit Prøvemedlemskab, inden du har erhvervet dig dit Golfkørekort, vil du blive kontaktet, i forhold til en eventuel forlængelse.

Øvrigt

Fra samme øjeblik, at du er blevet meldt ind, som Prøvemedlem, har du fri råderet over:
– Pay & Play banen
– Trænings faciliteter
– Golfudstyr til brug i din Prøvemedlemsperiode

Pris

Det individuelle forløb koster kr. 895,00.

Vælger du, efter erhvervelsen af dit Golfkørekort, at indmelde dig, som fuldgyldigt medlem, i Tange Sø Golfklub, vil du få kr. 695,00 refunderet ved 1. kontingentopkrævning, ultimo september eller februar.

Tilmelding

For at komme til tilmeldingsformularen – klik her!

Gode råd

  • Forud for teoriundervisningen, vil det være en rigtig god idé, hvis du downloader app’en: Golfreglerne.
    Dette gøres nemt og hurtigt via dette link – klik her!
  • Husk altid påklædning efter vejret, og eventuelt skiftetøj, som du kan bevæge dig i, når du skal træne og spille.

Gode råd opdateres, meget gerne, med dine erfaringer. Kontakt os, via tangegolf@tangegolf.dk, hvis du har råd du synes, der skal på listen.