14. februar 2024

Ny Formand

Konstituering

I går mandag havde den nyvalgte bestyrelse vores første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Her blev den enkelte poster i bestyrelsen valgt.

Den nye formand blev Steen V. Nielsen, Bjerringbro.

De andre pladser i bestyrelsen blev også fordelt. Man kan se fordelingen af de øvrige opgaver her: (billeder mangler) https://tangegolf.dk/bestyrelsen/
Fordeling af opgaverne i udvalgene kan ses her: https://tangegolf.dk/klubbens-udvalg/