2. april 2024

Donation fra Foreningspuljen

Midler fra DIF og DGI´s forenings pulje.

Set i lyset af, at vi har et stort antal begyndere, der ikke selv har udstyr endnu, deriblandt en større gruppe ældre fra Ældresagen i Bjerringbro, der afprøver deres golf færdigheder på Tikma Course Pay&Play banen, har bestyrelsen valg at søge om midler til 10 stk. Golfsæt, som vi kvit og frit kan udlåne til spillerne.

Vi valgte at søge om 30.000,- kr som vi fik bevilget.

En stor tak til DGI og DIF for denne donation. 

På bestyrelsens vegne 

Lars Bo Nielsen