5. april 2024

Baneservice

Baneservice

 

 

Er du interesseret i at hjælpe som frivillig i Tange Sø Golfklub ?
Så er muligheden her.
I år vil vi forsøge at genstarte Baneservice på vores dejlige bane.
Har du lyst og overskud til at gøre som de ca. 100 andre medlemmer, der udfører frivillig arbejde i klubben, så er muligheden her.
Du skal indgå i et team på 10 - 12 andre medlemmer, der forestår driften af Baneservice på centrale dage i maj, juni, juli og august måned.
Baneservices opgave er:
  • Servicere vores egne og fremmede spillere på bane. Sortimentet i vogne er lavet i samarbejde med vores Cafe.
  • Service omkring spillet på banen, så man hjælper spillerne til at få passende flow på banen.
  • Yde en diskret kontrol af spillerne på banen, både mht. overholdelse af generelle bane regler og golf etiske regler.
  • Da der skal påregnes en køretid på 4 - 5 timer pr. gang, er det muligt at få lidt til ganen i Cafeen på klubbens regning.
  • Der bliver i samarbejde med kontoret lavet en plan, således at du kommer til at køre mellem 3 - 5 gange hen over sommeren.
  • Du tilmelder dig til at køre Baneservice ved at henvende dig på kontoret (Kenneth) eller ved at kontakte Solveig Bang på tlf. 40553999, solveigbang@hotmail.dk, senest d. 15. april.
  • Der bliver indkaldt til orienteringsmøde inden 1. maj.
På bestyrelsens vegne
Lars Bo Nielsen