Medlemskaber

Indmeldelse kan foretages i denne skabelon

Kontingentsatser

Senior over 25 år Kr. 6.650,00*
Ynglinge 19 – 25 år Kr. 3.200,00*
Junior under 19 år Kr. 1.300,00*
Junior uden banetilladelse Kr. 500,00
Flexmedlem Kr. 1.600,00
Langdistancemedlem Kr. 2.700,00

* deles i 2 rater – 01.10.xx og 01.03.xx

Kontingentåret er 01.10.xx – 30.09.xx
Kontingentet kan gradueres ved 1. gangs indmeldelse

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelsen eller overgang til anden form for medlemskab,
skal modtages i Golfklubben skriftligt inden den 15. september jf. vedtægterne § 6.

Ved manglende betaling af kontingent, sendes en rykker med gebyr.
Betales der stadig ikke, lukkes der for GolfBox.

Flexmedlem

Betingelser for et Flex-medlemsskab :
Et fleksibelt medlem vil kunne optages til et reduceret kontingent, men med begrænsede rettigheder.
Bestyrelsen for Tange Sø Golfklub har i denne forbindelse besluttet følgende:

  • Et fleksibelt medlem skal gennemgå eller have gennemgået samme uddannelsesprogram som andre medlemmer.
  • Et fleksibelt medlem vil få udleveret et DGU kort mærket F. Kontingent.
  • Et fleksibelt medlem har ret til frit at benytte Par 3 banen, træningsfaciliteterne og klubhusfaciliteterne.
  • Et fleksibelt medlem skal altid betale fuld greenfee på 18 hullers banen.
  • Et fleksibelt medlem har ikke ret til at deltage i klubarrangementer eller “klubber i klubben”.
    Åbne turneringer undtagen – dog mod betaling af fuld green-fee og turnerings-fee.
  • Et fleksibelt medlem fra en anden golfklub kan ikke optages som langdistancemedlem.

Enhver klub har ret til at nægte et fleksibelt medlem fra en anden klub spil på sin bane.

Langdistancemedlem

  • skal være medlem af en klub tilsluttet Dansk Golf Union, eller tilsvarende udenlandsk golf organisation.
  • kan efter ansøgning til bestyrelsen optages som langdistancemedlemmer efter kriterier, som fastsættes af bestyrelsen.
    der optages ikke langdistancemedlemmer fra klubber som kun har 9- hullers bane.
  • Et fleksibelt medlem kan ikke optages som langdistancemedlem.

Vi har p.t. ingen afstands kriterium til langdistancemedlemmer