MIDLERTIDIG LOKALREGEL (”OPLÆG PÅ BANEN”) (Gældende for April 2022)

– Spillere må lægge op og rense sin bold, på fairway og kortere klippede områder.

 Hvis du ønsker at benytte lempelsen (muligheden for at ”lægge op”), gælder følgende regler:

  • Bolden skal markeres.
  • Spilleren må rense bolden, når der tages lempelse.
  • Bolden placeres, indenfor størrelsen af et scorekort, ikke nærmere flaget end den oprindelige position.
  • Bolden må ikke placeres i en hazard eller på green.
  • Bolden må ikke omplaceres, når handling er afsluttet.
  • Hvis bolden efter at den er placeret (i hvile) flytter sig, og det med sikkerhed ikke er spilleren, der er skyld i, bolden flytter sig, er det uden straf, og bolden skal spilles, som den ligger.
  • Hvis bolden efter at den er placeret (i hvile) flytter sig, og det er spiller, der er årsag til dette, skal bolden genplaceres med et strafslag.
  • Bolden må lægges op på hul 2, fra fairway og op ad bakken til green. Disse to regler sammen med midlertidig tee på hul 9, har ingen betydning for hcp. regulering.