Propositioner

 

Deltagere:
Alle med handicap 11,6 – 54,0.

Turneringsform:
9 hullers Stableford i en lav (hcp. 11,5-36,0) og en høj (hcp. 36,1-54) handicap-række.

Tilmelding:
På Golfbox senest onsdagen før kl. 12:00.

Pris: 60 kr. incl. håndmadder og præmier.

Betaling: Lægges i kuvert med navn og DGU nr. i greenfeeboksen.

Scorekort:
Udleveres inden start i klubhuset, senest 15 minutter før turneringens start.
Alle scorekort skal afleveres – også ved no return. Alle runder er EDS-runder, d. v. s. handicapregulerende.
Scorekort skal altid udfyldes korrekt og afleveres straks efter turneringen. Mangelfuldt udfyldt scorekort medfører diskvalifikation.

Præmier:
Antallet af præmier afhænger af antallet af deltagere. Der er en præmie pr. påbegyndt 7 deltagere i hver række.
Ved lige score er det spilleren med det laveste handicap, der vinder. Præmierne uddeles som gavekort til Proshoppen.