Støtteturnering

På vegne af udvalget vil vi gerne give en stor tak til Revisionshuset Tal & Tankers, for det mange årige og gode samarbejde.