Årsberetningen for Seniorklubben i Tange Sø 2018

Mandags matcherne:

Den 9. april startede vi med sommergolfen. 76 deltog i matchen og vejret var fint.
Den 30. april prøvede seniorerne noget nyt, vi blev kaldt ind pga. lyn og torden, deltager gebyret blev tilbagebetalt til alle.
Der har som sædvanligt været 2 udflugter og 2 venskabsmatcher samt 1 todages udflugt i år.
Vi har totalt spillet om 389 flasker vin i indeværende år.

En dages udflugterne:

Den 6. maj var vi i Odder, hvor 60 seniorer havde en rigtig skøn dag.
Den 27. august gik turen til Trehøje, hvor 55 deltog. Trehøje er en dejlig, men udfordrende bane, som grundet et regnfuldt vejr også var meget våd.

To dages udflugten:

To dages udflugten den 6. og 7. juni gik i år til Løgstør Parkhotel, hvor vi boede.
Den første dag spillede vi Løgstør Golfbane, som naturnæssigt var meget flot, med udsigt over fjorden.
Efter denne golfrunde var der eftermiddags hygge i baghaven til hotellet, inden aftensmaden skulle indtages på hotellet, et flot arrangement af Løgstør Park Hotel.
På hjemturen spillede vi Hvalpsund Golfbane, hvor tropevarmen gav problemer for en del af os.

 Venskabmatcherne:

Den første venskabs match var den 30. maj mellem Hjarbæk, Viborg og Tange.
Denne match blev afviklet i Hjarbæk, som var så ugæstfri at tage pokalen fra Tange.
I 2019 afholder Viborg venskabmatchen den 28. maj.
Venskabs matchen med Aarhus Ådal blev afviklet i Aarhus den 13.9.2018. Vejret var perfekt, men spillet var ikke for godt, derfor vandt Aarhus Ådal denne match.

Pokalmatchen:

Den 25. juni blev pokalmatchen og sommerafslutningen afviklet i Tange med Lihn & Boi som sponsorer.
I år deltog 77 i denne match, hvor pokalerne gik til ægteparret Dorrit og Villy Poulsen.

 Kræften bekæmpelse:

I september spillede vi igen til fordel for Kræftens bekæmpelse, hvor vi slog et slag for kuglerne.
Ved denne match deltog 86 seniorer, som formåede at skænke 10.000 kr. til Kræftens bekæmpelse, hvilket igen var et meget flot resultat.
Kræftens bekæmpelse havde igen i år skænket mange præmier, som blev suppleret med vin fra udvalget.
Første præmien var et maleri skænket af Kræftens Bekæmpelse malet af Sylvester. Denne flotte præmie blev vundet af Kurt Bøeg.
Kurt og maleriet blev, som noget nyt, lagt på Facebook af udvalget.

Status og økonomi for 2018:

Der er i 2018 spillet 22 mandags matcher med gennemsnitlig 75 deltagere pr. gang.
Der er anslået solgt 700 pølser ved mandags matcherne, som giver en pølseomsætning på ca. 16.000 kr. 
Juniorerne har fået overført 13.320 kr., heraf skulle der betales 4040 kr. for 101 flasker vin, som giver klubben en indtægt på ca. 675 kr..
Præmiebordet har på de 22 mandage været 288 flasker vin, som giver klubben en indtægt på ca. 1.900 kr.
Med disse data må vi vel sige, at seniorerne ud over vores kontingent, er rigtig gode til at støtte op om klubben både socialt som økonomisk.
Jeg vil med disse tal overgive ordet til Kurt, som kort vil informere om økonomien i seniorklubben.

Afslutning:

Her ved afslutningen på sommermatcherne deltager??? meget aktive seniorer.
Heldigvis kan vi alle være med i år, idet banen godt kan klare buggyerne.

Sponsorerne:

En stor tak skal lyde til Hans Holmgaard, som har i år har skaffet sponsorer til nogle af vore matcher.
Sponsorrater gør, at præmierne til disse matcher har været lidt bedre end til de øvrige sommermatcher..
En stor tak skal lyde til vore sponsorer:

Lihn & Boi, Jyske Bank afd. Bjerringbro & Kjellerup samt Thiele fra Bjerringbro.

 

Sommerudvalget:

Udvalget har i år været som følger.

Alice Jensen                        Formand
Kurt Johansen                    Kasserer
Steen Ejlersen                    EDB ansvarlig
John                                     Edb medansvarlig
Ellen Eriksen                      Medhjælper på alle poster
Sven Højgaard                   Praktisk gris

Steen Ejlersen har besluttet at stoppe i udvalget efter denne sæson. Gunnar Lemming har givet tilsagn om at indgå i
sommerudvalget fra 2019. Gunnar overtager Steens opgaver i udvalget, såfremt forsamlingen kan godkende dette.
Udvalget vil gerne forsætte i 2019, såfremt forsamlingen kan godkende dette.
Udvalget vil konstituere sig inden staten på sommersæson 2019.

Som en slut bemærkning skal lyde en stor tak til Steen for dit arrangement og indsats i udvalget. Udvalget ønsker dig alt held og lykke med golfspillet.
En stor tak for et godt samarbejde i 2018 skal lyde til Ellen, John, Kurt, Steen og Sven.
Til Gunnar Lemming skal lyde et hjerteligt velkommen i sommerudvalget, vi er sikre på, at du kan bidrage med nye ideer og arbejdskraft.
Velkommen Gunnar

Med disse ord vil jeg gerne overrække Steen en lille gave fra udvalget, som tak for din indsats                      

Mvh

Alice Jensen

Formand