Medlemskaber

Indmeldelse kan foretages i denne skabelon

Kontingentsatser

Senior over 35 år Kr. 6.650*
Ynglinge 19 – 25 år

Ungsenior 26 – 34 år 

Kr.3.200*

Kr. 3800*

Junior under 19 år Kr. 1.300*
Junior uden banetilladelse Kr. 500
Flexmedlem Kr. 1.600
Langdistancemedlem Kr. 2.700

* deles i 2 rater – 01.10.xx og 01.03.xx

Kontingentåret er 01.10.xx – 30.09.xx
SENIOR Kontingentet kan gradueres ved 1. gangs indmeldelse

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelsen eller overgang til anden form for medlemskab,
skal modtages i Golfklubben skriftligt inden den 15. september jf. vedtægterne § 6.

Ved manglende betaling af kontingent, sendes en rykker med gebyr.
Betales der stadig ikke, lukkes der for GolfBox.

Læs om medlemsfordele

Flexmedlem

Betingelser for et Flex-medlemsskab :
Et fleksibelt medlem vil kunne optages til et reduceret kontingent, men med begrænsede rettigheder.
Bestyrelsen for Tange Sø Golfklub har i denne forbindelse besluttet følgende:

 • Et fleksibelt medlem skal gennemgå eller have gennemgået samme uddannelsesprogram som andre medlemmer.
 • Et fleksibelt medlem vil få udleveret et DGU kort mærket F. Kontingent.
 • Et fleksibelt medlem har ret til frit at benytte Par 3 banen, træningsfaciliteterne og klubhusfaciliteterne.
 • Et fleksibelt medlem skal altid betale fuld greenfee på 18 hullers banen.
 • Et fleksibelt medlem har ikke ret til at deltage i klubarrangementer eller “klubber i klubben”.
  Åbne turneringer undtagen – dog mod betaling af fuld green-fee og turnerings-fee.
 • Et fleksibelt medlem fra en anden golfklub kan ikke optages som langdistancemedlem.

Enhver klub har ret til at nægte et fleksibelt medlem fra en anden klub spil på sin bane.

Langdistancemedlem

 • skal være medlem af en klub tilsluttet Dansk Golf Union, eller tilsvarende udenlandsk golf organisation.
 • kan efter ansøgning til bestyrelsen optages som langdistancemedlemmer efter kriterier, som fastsættes af bestyrelsen.
  der optages ikke langdistancemedlemmer fra klubber som kun har 9- hullers bane.
 • Et fleksibelt medlem kan ikke optages som langdistancemedlem.

Vi har p.t. ingen afstands kriterium til langdistancemedlemmer