Klub – 32

Klub – 32 er et gratis tilbud om holdundervisning, der henvender sig til Tange Sø Golfklubs fuldtidsmedlemmer, der har et handicap på 32 eller derover. Tiltaget er et led i Tange Sø Golfklubs strategi for at bevare og fastholde de medlemmer, der statistisk set hyppigst melder sig ud af golfklubberne, på grund af manglende forbedring eller mangel på sociale fællesskaber.

Holdundervisning

Holdundervisningen bliver afviklet skiftevis på mandage (ulige uger) og torsdage (lige uger), fra 17.00 – 17.55.
Helligdage, samt uge 30 og 31 er undtaget.

Mandage i ulige uger

11/4, 25/4, 9/5, 23/5, 20/6, 4/7, 18/7, 15/8, 29/8, 12/9, 26/9, 10/10, 24/10

Torsdage i lige uger

7/4, 21/4, 5/5, 19/5, 2/6, 16/6, 30/6, 14/7, 25/8, 8/9, 22/9, 6/10, 20/10

Tilmelding

Du tilmelder dig på infotavlen i klubhuset, hvor der max. kan være 8 deltagere per gang.

Mødested

Vi mødes på ved Klubhuset, 5 minutter før starttidspunktet.