Propositioner for sommer og vintergolfen

Seniorernes Mandags turnering er delt i en Sommer turnering og en Vinterturnering,
idet forholdene for spillet kan være meget forskellige.

Se propositionerne for de to turneringer nedenfor

Genrelle deltagerbetingelser

 1. Du skal være fyldt 50 år.
 2. Dit handicap er ikke afgørende.
  Når du får banetilladelse, og du er blevet tildelt et handikap (54), og du er blevet fuldgyldig medlem af Tange Sø Golfklub (betalt kontingent), kan du deltage i seniorafdelingens mandags matcher og øvrige arrangementer.
 3. Matchfee er kr. 20,-
 4. Nærmest flaget hul 3, 6, 11 og 17 – kr. 10,- (kun sommergolf og frivilligt)
 5. Der spilles stableford
 6. Der spilles om mandage – undtagelser bekendtgøres.
 7. Matchen lukkes 4½ time efter tee-off.

Sommergolfens Propositioner

Handicapgrænser

Der spilles i tre lige store herre rækker, og to lige store dame rækker.
Seniorudvalget forbeholder sig ret til at slå grupper sammen ved for få deltagere i de enkelte grupper, samt at ændre handikapgrænserne i løbet af sæsonen, hvis vi finder det hensigtsmæssigt.
Der kræves forhåndstilmelding via Golfbox senest kl. 17.00 søndagen før spilledagen.

Tilmelding

Tilmelding til vores mandags-matcher foretages via Golfbox senest kl. 17.00 søndag aften før spille dagen.
Startlisterne offentliggøres søndag aften, så alle kender startsted inden fremmøde.
Fremmøde er senest kl. 08.30 i klubhuset, hvor score-kort udleveres.

Tilmeldinger foretages i Golfbox således:

 • Log ind på Golfbox
 • På “Min forside” kan du se hvilke tider/turneringer du har tilmeldt dig
 • Gå ind under “Klub turnering” i venstre menu-side.
 • Vælg den turnering, du vil tilmelde dig.
 • Frem kommer turneringens forside med beskrivelse og mulighed for valg af forskellige oplysninger
 • Her klikker du på “Tilmed her” – Frem kommer nu siden med “Forespørgsler”.
 • Her kan du skrive beskeder eller ønsker til matchen (f. eks. samkørsel).
 • Klik “Fortsæt” – og du kommer til siden “Opsummering”.
 • Her står dit navn og tilmeldingsgebyr.
 • Klik “Fortsæt” – og frem kommer siden “STATUS”. –
 • Her står “Du er tilmeldt denne turnering”.
 • Klik på “LOG UD” – og gå tilbage til “Min forside” og tjek, at din tid er registreret.

Har du problemer med tilmeldingen, kan du ringe til den “tilmeldingsansvarlige”
eller et andet udvalgsmedlem – inden kl. 17.00 søndagen før spilledagen.

Afmeldinger

Såfremt du har tilmeldt dig til en mandags-match og bliver forhindret i at deltage, skal din afmelding være foretaget via Golfbox senest kl. 08.00 den aktuelle mandag, eller til den”tilmeldingsansvarlige” mellem 07.45 og 08.00.

Fremmøde – Deltagerlister – Scorekort

Fremmøde og deltagerbetaling senest kl. 08.30. (20 kr. + evt. 10 kr. for nærmest flag)
Mellem kl. 08.00 og kl. 08.30 udfærdiger seniorudvalget en deltagerliste og endelig startliste samt udskriver scorekortene.
Efter velkomst og evt. kort information uddeles scorekort.
Tee-off er umiddelbart herefter.

Vintergolfens Propositioner

​Velkommen til Vintergolf 2020-21!

Mandage fra 2. november til og med 21. december 2020 (8 matcher)
Mandage fra 4. januar til og med 29. marts 2021 (13 matcher)

Seneste fremmøde i november er kl. 8.30 , gerne i jævnt flow fra kl. 8.00.
MEN: I december 2020 og januar 2021 rykkes seneste fremmøde til kl. 9.00

Handicapregulering suspenderes, – præmierede bliver SLAGREGULERET!
Slagregulering 54 – 37 med 1 og 36 – 1 med ½.
AFLEVER et korrekt udfyldt scorekort med gældende handicap noteret! Betaling for deltagelse : kr.
20

Der spilles som vanligt i 2 rækker:
Række A: KVINDER 
Række B: MÆND

Det ville være godt dersom flere kvinder ville slutte op om mandagsgolfen!

Vi vil afslutte hver måned med et lille traktement – uden beregning!

Mandag den 4. Januar bliver en tre-kølleturnering, det vil sige at hver især kun må medtage
og anvende tre værktøjer! (resten må efterlades).

Vinterturneringen løber hele vinteren efter følgende principper:

 • Der spilles til sommergreens så længe de er åbne og efter gældende golfregler!
 • Bunkere er i spil –  så længe der er river!

Når sommergreens lukkes: Spilles der til vintergreens resten af vintersæsonen!

 • Hul 18 spilles fra rød tee
 • Der skal anvendes måtte på klippede arealer, og måtter må anvendes på øvrige arealer ,
  bortset fra hazarder.( for at skåne græsset/banen)
 • Hvis bærbags bliver et krav meldes det ud!

Udvalget forbeholder sig ret til at udelukke spillere, der afleverer scorekort senere end 30 min. efter
forrige aflevering af scorekort.

Vel mødt!
Svend Erik, Hans-Jørgen & Ib.