I 2021 kan Golfklubben fejre 30 års jubilæum.

Forberedelserne til jubilæet er gået i gang. Der er nedsat et udvalg som arbejder på at gøre jubilæet for klubben festlig.

Hvis I har ideer til gode indslag i løbet af jubilæumsåret så er alle gode ideer velkommen.

Nedestående er i udvalget:

Carsten Hougaard, Henrik Vestering, Lars Bo, Kristian Bach og Tom Georgi