Jubilæumsreceptionen

Ved Tange Sø golfklubs 25 års jubilæum blev selve jubilæumsdagen markeret med en reception i klubhuset mandag den 20. juni fra kl. 15:00 – 17:00.
I receptionen deltog næsten 100 medlemmer- forretningsforbindelser- sponsorer- og repræsentanter fra venskabsklubber.

Formanden for Tange sø Golfklub Kristian Bach indledte talerrækken med en historisk gennemgang af klubbens tilblivelse og historie. Samtidig takkede han på klubbens vegne for fremmødet til receptionen, for alle gaverne og det store arbejde der var udført af personale og frivillige for at få alt på plads op til jubilæet.

Den første formand for Tange Sø Golfklub Eli Dalsgaard gav et levende billede af de opgaver og udfordringer der havde været ved klubbens start og stiftelsen af Tange Sø golf A/S.
Bestyrelsesmedlem i Dansk Golfunion Uffe Steffensen talte om relationerne til Dansk Golfunion, og som tidligere formand for Viborg Golfklub om det gode og stærke samarbejde der er mellem Viborg Golfklub og Tange Sø Golfklub.

Direktør i Tange Sø Golf A/S Torben Ømark talte om sit ”kærlighedsforhold” (som golfspiller) til Tange Sø Golfklub og trak som ansat i Grundfos paralleller til forholdet golfklubben – Grundfos. Et forhold som gennem alle 25 år har været særdeles givende for golfklubben og som vil fortsætte ud i fremtiden.

Morten Erfurth fra Viborg Idrætsråd talte på vegne af Viborg Kommune og Viborg Idrætsråd og fremhævede det gode samarbejde der er mellem kommunens golfklubber.