Vi brænder for Tange Sø

2020-10-27T10:58:25+02:00oktober 27th, 2020|

Mange er sikkert bekendte med debatten omkring Tange Sø, hvorvidt den skal bevares i sin nuværende form eller ej. Foreningen for bevarelse af Tange Sø, lokale erhvervsfolk og Ans IF står bag et event den 29. november kl. 16.30, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på - se mere her ved at følge dette Facebook [...]

Reducer risikoen for spredning af COVID-19

2020-10-27T10:42:12+02:00oktober 27th, 2020|

For at mindske smittespredningen mest muligt, bliver vi nødt til at tage vores forholdsregler. Der er en række forholdsregler, som man bør tage, som markant vil reducere risikoen for spredning af COVID-19. Det drejer sig primært om god håndhygiejne og afstand til hinanden. Her giver vi dig et overblik: Undgå så vidt muligt at berøre [...]

Fairway prikkes!

2020-10-20T10:55:01+02:00oktober 20th, 2020|

FAIRWAYS PRIKKES! Greenkeeper Teamet skal prikke fairways, hvilket er en langsom og derved længerevarende process. Da der ikke kan køres mere end 0.8 km/t, så har greenkeeperne desværre ikke mulighed for at køre til siden. Derfor henstilles der til, at når du møder greenkeeperne på et givent hul: Spring hullet helt over, hvis greenkeeperne kører i [...]

Forslag til Generalforsamling

2020-10-20T10:52:18+02:00oktober 20th, 2020|

Af Vedtægter for Tange Sø Golfklub § 11 fremgår: Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest den 15. november. Senest den 1. november udsender bestyrelsen en erindring om frist for indsendelse af forslag. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal omtales i indkaldelsen. [...]

Midlertidig lokalregel

2020-10-20T10:58:08+02:00oktober 20th, 2020|

Midlertidig lokalregel (E-3), fra 20-10-2020 og til andet er meldt ud. Da efteråret er kommet over os, og banen bliver mere og mere våd, så indfører denne midlertidige lokal regel: "Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved [...]