Handicapudvalg

HANDIKAPUDVALGET ORIENTERING

EGA har pr. 1/1-2016 ændret handicapsystemet, og DGU har tilpasset systemet, så det er praktisk anvendeligt og tilpasset den danske golfkultur.

Det betyder bl.a., at man kan have et EGA-handicap op til hcp. 54, hvor det tidligere kun var muligt til hcp. 36.

For at kunne bevare sit EGA-handicap, skal der afleveres otte tællende scores inden for en 2-årig periode – heraf skal mindst fire være fra indeværende år.
Spillere, som ikke har EGA-handicap, får nu et handicap som betegnes ”klubhandicap”. Desuden bliver antallet af EDS-runder øget fra to til tre pr. kalenderuge, samtidig med at man tillige bliver reguleret i tællende turneringer. Spillere med et hcp. under 4,5 kan ikke spille EDS-runder.
Spillere med hcp. 37 til 54 bliver kun reguleret ned. Hvis en spiller i dette interval har brug for at blive reguleret op, skal man henvende sig til handicapudvalget for nærmere oplysninger.
Grænsen for tællende 9-huls-runder sænkes fra 18,5 til 11,5. Det er kun muligt at spille én tællende 9-huls-runde pr. dag, og runden må ikke være en del af en 18-huls-runde.
Beregningsmetoden for såvel årsrevisionen som CBA´en ændres. CBA-interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2)/RO.

Hvis en spiller i handicapgruppe 5 (26,5 -36) ikke spiller til bufferzonen i en tællende runde, bliver spilleren reguleret 0,1 op i stedet for 0,2, som reglerne var tidligere.

På www.golf.dk kan man læse mere detaljeret om regler og handicap.
Det er stadig ikke muligt selv at indberette scorekort fra udlandet. Disse skal afleveres scorekortkassen. Husk at oplyse både slope, CR og Par.
Rigtig mange spillere indberetter selv deres scores. Det er vi rigtig glade for. Husk at gemme scorekortet i to måneder for evt. kontrol. Det er vigtigt at huske, at markøren skal findes ud fra medlemsnummeret og ikke ud fra navnet for at undgå fejl.

Alle scorekort, der lægges i postkassen til regulering – danske som udenlandske – skal have afkrydsning i EDS-feltet for at blive reguleret. Ingen afkrydsning medfører, at scoren blot bliver registreret og derfor ikke kommer til at figurere som tællende score.
Med ønsket om en rigtig god sæson

Handicapudvalget – Tange Sø Golfklub

Anne-Marie og Bent Madsen

Information om EGA Handicapsystemet

Vedrørende generhvervelse af EGA Handicap

Vi minder om, at spillere, der ved årsrevisionen har mistet EGA Handicap, kan få det tilbage ved at spille tre EDS-runder, enten i hjemmeklubben eller på en anden dansk bane.

  • Husk at dette også gælder spillere i hcp-gruppe 1. Disse kan altså også spille EDS for at få deres EGA Handicap tilbage.
  • Spillere i hcp.- gruppe 1 må ikke selv indtaste scores, men skal aflevere scorekort i scorekortkassen
  • Når de har fået EGA Handicappet tilbage gælder de normale regler for regulering.

Med venlig hilsen
Anne-Marie & Bent Madsen