Handicapudvalg

 

Nyt fra Handicapudvalget januar 2020
Kære alle
Vi har foretaget årsrevision af handicaps, så du kan nu gå på Golfbox og se dit gældende handicap.
Har I spørgsmål til noget vedr. hcp., er I velkomne til at skrive til os på beam@post.tele.dk
Vi har fået lov til at bruge nogle oplysninger fra DGU, som I kan læse her:
EGA har erkendt, at tidsplanen for en samlet europæisk indførelse af WHS (det nye Handicapsystem) er blevet så forskudt fra den oprindelige, at det er acceptabelt at vælge indførelse 2021.
Flere lande udskyder til 2021, herunder Danmark, men vi ønsker at bruge 2020 til at skabe de bedste muligheder for overgangen til det nye system ved at forbedre mulighederne for at få spillet flere tællende runder og dermed få afleveret flere scorekort.
Det optimale er at have 20 “nutidige” scorekort, når det nye handicap 2021 skal beregnes. Vi planlægger at bruge scorekort fra 2018-2020. Et nyt handicap kan også beregnes med færre scores, men giver fra en start ikke samme præcision som ved 20 scores.

Ændringer i EGA Handicapsystemet fra 2019 til 2020
DGU bruger 2020 som overgangsår hen imod en endelig indførelse af det nye Handicapsystem pr. 1. januar 2021. Vi forlænger EGA-systemet i 2020 med få, men markante ændringer.
Overgangsåret skal give mulighed for at spillere kan aflevere så mange tællende scores som muligt – jo flere jo bedre for at kunne beregne et retvisende handicap ved overgangen til det nye handicapsystem. Der er således behov for at:
 Give alle de bedste muligheder for at aflevere et tilstrækkeligt antal nutidige scorekort (helst sammenlagt 20 inden for en kortere årrække) som grundlag for beregningen af det nye handicap i 2021  Vænne sig til det kommende nye Handicapsystem uden handicapgrupper og begrænsninger
Dette løses ved at øge muligheden for at registrere flere tællende EDS runder for alle EGA-handicapgrupper forud for overgang til det nye Handicapsystem. Det betyder i 2020, at:
 Alle spillere undtagen Handicapgruppe 1 kan aflevere et ubegrænset antal tællende (EDS) 18-hullers runder  Alle spillere undtagen Handicapgruppe 1 kan aflevere tællende 9-hullers runder (dog kun én om dagen)
Det opnås ved at lade nuværende EGA-system være gældende i 2020 med disse tilpasninger: § 3.6.1c ændres således:
 Tidligere begrænsning i Danmark mod at spille 9-hullers tællende runder ophæves for Gruppe 2, hvilket bringer det i overensstemmelse med gældende regler i EGA-handicapsystemet.

Se den fulde tekst her
Handicapgruppe 1: Det er tilladt at aflevere et ubegrænset antal markørgodkendte scores fra 18hullers EDS-lignende runder. Runderne indtastes i Golfbox, men er ikke handicapregulerende i 2020. Alle disse scores indgår i beregningen af det nye Handicap fra 2021.
EGA HANDICAPSYSTEMET 2020: VEJLEDNING TIL SPILLERE

Med venlig hilsen
Handicapudvalget i TSG
Anne-Marie og Bent Madsen

 

Information om EGA Handicapsystemet

Vedrørende generhvervelse af EGA Handicap

Vi minder om, at spillere, der ved årsrevisionen har mistet EGA Handicap, kan få det tilbage ved at spille tre EDS-runder, enten i hjemmeklubben eller på en anden dansk bane.

  • Husk at dette også gælder spillere i hcp-gruppe 1. Disse kan altså også spille EDS for at få deres EGA Handicap tilbage.
  • Spillere i hcp.- gruppe 1 må ikke selv indtaste scores, men skal aflevere scorekort i scorekortkassen
  • Når de har fået EGA Handicappet tilbage gælder de normale regler for regulering.

Med venlig hilsen
Anne-Marie & Bent Madsen