(2000 – 2010)

Samtidig startede klubben i samarbejde med Dansk Golfunion et medlemsrekrutteringsprogram bestående af mange forskellige tiltag. Der blev planlagt og afholdt Åbent hus, Golf og Burger, Ta` med ud og spil, Firmagolf og Golf for hele familien. Målet med disse arrangementer var en forøget medlemstilgang. Ret ambitiøst blev der sat et mål på 120 nye medlemmer det første år. Det kom næsten til at passe da det det medførte en tilgang på 115 medlemmer. Ikke alle arrangementer gav lige meget, men Åbent hus og Ta` med ud og spil er gennem årene fortsat som gode og givtige 

arrangementer. Som en del af markedsføringen omkring disse arrangementer og almen markedsføring af Tange Sø Golfklub startede klubben i 2010 med udgivelsen af en 8 siders avis, som blev omdelt adresseløst af klubmedlemmer i et større område.

.

Fra klubbens start blev informationer til medlemmerne sendt i form af kvartalsskriftet ”Tan`ge Stregen”. Det sidste nummer af dette skrift blev sendt ud i oktober 2010 og blev afløst af et årsskrift ”Tange Sø Golfklub” som første gang blev omdelt i marts 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ”Tange Sø Golfklub” blev et flot værk på 64 sider med alle relevante informationer om Tange Sø Golfklub. Udgifterne ved denne udgivelse dækkedes af annoncer i skriftet og uddelingen til alle klubbens medlemmer blev foretaget af seniorer i klubben. Samtidig med årsskriftets første udgivelse blev der indført, at øvrige informationer og nyheder udsendes løbende til alle klubbens medlemmer pr. e-mail.

2010 var det første år med tidsbestilling i Tange Sø Golfklub via Golfbox på alle ugens dage. Mange af klubbens medlemmer var skeptiske over for dette nymodens påfund. Men der gik ikke lang tid før alle havde vænnet sig til det og absolut ikke ønskede sig tilbage til ”de gode gamle dage”

I 2005 blev der lavet ”Strategi og udviklingsplan for banen og udenoms arealer”. Efterhånden blev mange af planens forslag udført og den blev derfor og revurderet i 2010. Det blev udført af et 5 mands udvalg og samtidig blev der udsendt en invitation med 2 greenfee biletter og et spørgeskema til alle golfklubber i Danmark. Ved besøg i Tange Sø Golfklub skulle de 2 gæster udfylde spørgeskemaet og dermed sammen med 5 mands udvalget give input til den videre udvikling af den flotte bane her ved Tange Sø. 

Disse strategiplaner har resulteret i en masse ændringer og forbedringer hen over årene. Som en del af de større ting der er lavet kan nævnes omlægning af stier mellem hullerne 5-6, 6-7, 11-12 og 16-17. Nye søer med palisadeværk ved hul 9 og hul 16. Fairway vanding på næsten alle huller med rørforbindelse til at hente vand i søen på hul 12, så der udelukkende vandes med overfladevand. Ny bro over kanalen på hul 4. Omlægning af bunkere på hul- 1, 4, 5, 7. Nedlægning af 500 m dræn på fairway hul 8. Udbygning af ventepladsen med læ mur og oplysningstavle ved hul 1 samt en mængde løbende forbedringer og justeringer. Endvidere blev der foretaget en ombygning af udslagshuset med porte for den ene halvdel, så vores trænere kunne få lavet et lukket rum med en ”Trackman”. Driving range blev udstyret med en aftipningsgrav og boldvasker for rangebolde. I januar 2016 skete der en omfattende fældning af træer på banen. Det var for en stor del de popler, der for år tilbage var plantet som læbælter samt fældning af en del grantræer i skovområderne.

Som en opfølgning på disse ting og for at kunne tage ”temperaturen” på klubben og klublivet gik Tange Sø Golfklub i 2014 med i ”Golfspilleren i Centrum”. Det er et spørgeprogram som udbydes og styres af DGU. Her igennem får klubben oplysninger fra gæster og medlemmer om tilfredsheden i klubben og ved besøg i klubben.