Formularen udfyldes og indsendes. Blanketten kan også printes ud og afleveres fysisk på sekretariatet eller sendes på mail til tangegolf@tangegolf.dk

Print Blanketten

Efter indberetning til SKAT vil blanketten blive slettet / makuleret.

Tange Sø Golfklub er godkendt som almenvelgørende forening, og har dermed mulighed for at få delvis kompensation for de momsomkostninger klubben har.
For at opnå denne kompensation skal vi, senest den 30. september, have modtaget minimum 100 donationer, på minimum kr. 200,00 per donation.

 

VI HÅBER, AT I IGEN I ÅR VIL GIVE EN DONATION, DA DET ER ET GODT BIDRAG TIL TANGE SØ GOLFKLUBS ØKONOMI OG FREMTIDIGE PROJEKTER.

PÅ FORHÅND TAK

BESTYRELSEN
TANGE SØ GOLFKLUB

Donation til Tange Sø Golfklub

Donationer kan gives af både private og virksomheder.

Alle har mulighed for skattemæssigt fradrag, ved at notere CPR./CVR. nr.


Skriv i kommentaren "Donation 2022 + medlemsnr."
Skriv i kommentaren "Donation 2022 + medlemsnr."