Holdforløb – Hold 4

Nedenfor kan du se programmet for Holdforløbet, der starter den 13. juni.

Program

Mødestedet vil hver gang være ved klubhuset, 5 minutter før starttidspunktet.

Mandag, den 13/6, klokken 18.00 – 20.00

Velkomst, og orientering omkring forløbet
Banevandring + Regler, ved Kirsten Ali og Palle Rydal

Torsdag, den 16/6, klokken 18.00 – 20.00

Regler + Teoriprøve, ved Kirsten Ali og Palle Rydal

Mandag, den 20/6, klokken 18.00 – 19.30

Putt + Udslag, ved Tobias Rørbæk Jensen

Torsdag, den 23/6, klokken 18.00 – 19.30

Chip + Udslag, ved Tobias Rørbæk Jensen

Mandag, den 27/6, klokken 18.00 – 19.30

Pitch + Udslag, ved Tobias Rørbæk Jensen

Torsdag, den 30/6, klokken 18.00 – 19.30

Bunker + Udslag, ved Tobias Rørbæk Jensen
Orientering omkring det videre forløb