Medlemsskaber Tange Sø

Du kan blive fuldt medlem af Tange Sø Golfklub fra to forudsætninger:
Som nybegynder via prøvemedlem  og begynderturneringerne

Som deltager i Begynderturneringerne, har du allerede betalt din indmeldelse.

Indmeldelsesgebyr: Kr. 0,-

Kontingentsatserne for sæsonen 1/10 2019 til 30/9 2020.

Senior over 25 år                      6.650,00 kr.
Ynglinge 19 – 25 år                  3.200,00 kr.
Junior under 19 år                    1.300,00 kr.
Junior uden banetilladelse         500,00 kr.
Flexmedlem                               1.600,00 kr. – se nedenstående
Longdistance                             2.700,00 kr
 
Kontingentåret er 1/10 – 30/9
Kontingentet kan gradueres ved 1. gangs indmeldelse, spørg i sekretariatet.

Erfaren golfer med DGU-kort fra anden klub

Indmeldelsesgebyr:  Kr.  1,-

Kontingent – årligt:

Senior over 25 år                      6.650,00 kr. – deles i 2 rater
Ynglinge 19 – 25 år                  3.200,00 kr. – deles i 2 rater
Junior under 19 år                    1.300,00 kr. – deles i 2 rater
Langdistance                             2.700,00 kr. – se nedenstående
Kontingentåret er 1/10 – 30/9
Kontingentet kan gradueres ved 1. gangs indmeldelse, spørg i sekretariatet.

Flexmedlemsskab

Betingelser for et Flex-medlemsskab :
Et fleksibelt medlem vil kunne optages til et reduceret kontingent, men med begrænsede rettigheder.
Bestyrelsen for Tange Sø Golfklub har i denne forbindelse besluttet følgende:

  • Et fleksibelt medlem skal gennemgå eller have gennemgået samme uddannelsesprogram som andre medlemmer.
  • Et fleksibelt medlem vil få udleveret et DGU kort mærket F. Kontingent: 1.480 kr. i 2018/19.
  • Et fleksibelt medlem har ret til frit at benytte Par 3 banen, udslagsbanen og klubhusfaciliteterne.
  • Et fleksibelt medlem skal altid betale fuld greenfee på 18 huls banen – også i sin hjemme klub.
  • Et fleksibelt medlem har ikke ret til at deltage i klub-/samt klub i klub-arrangementer. Åbne turneringer undtagen – dog mod betaling af fuld greenfee og matchfee.
  • Et fleksibelt medlem fra en anden golfklub kan ikke optages som langdistancemedlem

Enhver klub har ret til at nægte et fleksibelt medlem fra en anden klub spil på sin bane.

Langdistancemedlem

Langdistancemedlemmer:

  • skal være medlem af en klub tilsluttet Dansk Golf Union eller tilsvarende udenlandsk golf organisation.
  • kan efter ansøgning til bestyrelsen optages som langdistancemedlemmer efter kriterier, som fastsættes af bestyrelsen.
    der optages ikke langdistancemedlemmer fra klubber som kun har 9- hullers bane.

Vi har p.t. ingen afstand kriterium til langdistancemedlemmer

Medlemskab

Indmeldelsesgebyr  
For aktive golfspillere Kr. 1
For prøvemedlemmer Kr. 1.000
 (se under prøvemedlem)  
Par-3 bane medlemskab kr. 1.000

Ubegrænset spil på 9 hullers Par-3 bane, træning på udslagsbanen med frie bolde, puttebanen og indspilsbanen.

Års kontingent betales over 2 rater for seniorer, ynglinge og juniorer,
– 1. rate forfalder  1. oktober
– 2. rate forfalder  1. marts.

Medlemskab er bindende for et år, og udmeldelsen eller overgang til anden form for medlemskab,
skal modtages i Golfklubben skriftligt inden den 15. september jf. vedtægterne § 6.

Ved manglende rettidig betaling af kontingent, sendes  en rykker skrivelse med gebyr, betales der stadig ikke, lukkes for GolfBox.