Teorihold 2019

Så er vi klar til at modtage tilmeldinger til det næste teorihold. 
Startdato er mandag den 19. august
Der er teoriundervisning efterfølgende den 21. august og afsluttes den 26. august.

Har du lyst til at komme igang, så kontakter du sekretariatet enten via mail
eller pr. telefon 86 65 94 20.

Du kan se nedenstående hvad et prøvemedlemskab handler om.

Prøvemedlemskab

Det er lettere at blive golfspiller end at spille golf, men der er nogle trin, du skal igennem.
Begynderforløbet er ikke skabt for at gøre det besværligt at blive golfspiller.
Noget er for sikkerheden, noget er for give dig og de øvrige spillere på banen en god oplevelse, noget er for at passe på banen,
og endelig er der nogle retningslinjer, der gør det lettere for de udvalgsmedlemmer og hjælpere, der alle er frivillige.

Hvis du synes, der er mange informationer her i begyndelsen, har du ret, men om kort tid er det meste naturligt for dig.
Som golfspiller i Tange Sø Golfklub bliver du del af et fællesskab. Vi vil gerne gøre det hyggeligt og afslappet, så alle føler sig velkommen her.

Prisen på et prøvemedlemsskab er:

Senior 500 kr
Ynglinge 500 kr
   

Prøvemedlemsskabet indeholder:

3 afteners teoriundervisning – mandag – onsdag – mandag
Teoriunderviserne er Palle Rydal, Kirsten Ali 
Teori på banen og i klubhuset. Sidste aften en times test (som ingen dumper).

6 lektioner af klubbens Pro (træner). Tobias Rørbæk Jensen eller Lars Davidsen

Forskellige slag langt og kort og fra bunker.
På opslagstavlen for begyndere i klubhusets forhal hænger tilmeldingslister til fællestræning. Ellers henvend dig i shoppen.

Golfturneringer på Par 3 banen. Par 3 bane ledere Leo Østergård og Karsten Nielsen.

Du begynder på Par 3 banen. Der er turnering hver torsdag med ledere på banen. Tilmelding på begynder opslagstavlen i klubhuset.
Mød i god tid og få besked om hvilket hul du skal starte på og få udleveret scorekort.
Inden du kommer videre, skal du som herre bruge højest 45 slag to gange og som dame højest 50 slag to gange.

Nu er du prøvemedlem

Når teorien er bestået, de 6 lektioner hos træneren gennemført og de 2 runder fuldført på Par 3 banen med de nødvendige points er du færdig
med introduktions programmet, og er hermed klar til den store bane.
Du indbetaler nu et indmeldelsegebyr på kr. 1.000,- i sekretariatet eller ved kontooverførsel til
reg. nr. 7844 kto. nr. 1 003 973. Beløbet modregner du i første kontingentbetaling.
Når dette er klaret, har du adgang til at deltage i begynderturneringerne (Kaninmatch kalder vi det i golfsporten) på den store bane.

Begynderturneringer:

Kaninmatch afholdes hver torsdag fra den 1. april til 31. oktober.
Ved disse turneringer bliver du sat på hold med 1 eller 2 andre begyndere sammen med en af Tange Sø Golfklubs øvede medlemmer / hjælpespillere.
Der spilles en runde på 9 huller. Efter runden er der socialt samvær i klubhuset med erfarings udveksling,
præmieoverrækkelse og spisning af et par håndmadder.
Datoer for begynderturneringer kan du finde på opslagstavle i klubhuset.

Tilmelding:

Der bliver hængt en tilmeldingsliste op på opslagstavlen for begyndere i klubhusets forhal.

Du tilmelder dig ved at skrive dig på listen. Du skal skrive dit medlemsnummer, dit navn (skriv tydeligt med blokbogstaver) og dit handicap.
Derefter udfylder du en kuvert til betaling (ligger på indskrivningspulten i forhallen). Skriv navn, medlemsnummer, begynderturnering og beløb.
Læg penge i kuverten og læg den i brevsprækken mærket ”greenfee”. Pris for deltagelse med spisning er kr. 60,-.  Seneste tilmelding er onsdag kl. 12.00.

Seneste mødetid er 30 minutter før start

Alle møder 30 minutter, før turneringen starter. Opvarmning på træningsanlægget skal ske før mødetiden.
Ved ankomst kontakter du turneringlederen og din hjælpespiller, der kan vejlede dig i at udfylde scorekort.
Startlisten i forhallen viser, hvilket hul du skal starte på og hvem dine medspillere og hjælpespiller er.
Kort før start er der en fælles briefing, hvorefter du følges med dit hold ud til det hul, I skal starte på.

Tidsbegrænsning.
En runde golf på 9 huller må helst ikke vare længere end 2 ½ time.

Hjælpespillere.

Du er i begynderturneringerne altid sammen med en udvalgt hjælpespiller.
Hjælpespilleren orienterer om golfregler, golfetik, færden på banen, udfyldning af scorekort og meget andet, mens du spiller de 9 huller.

Scorekort.

Scorekort skal altid afleveres efter turneringen.

Så er du ”udlært” golfspiller

Begynderturneringerne skal gennemføres 4 gange og du skal opnå 20 stablefordpoint (sammenlagt på fire eller flere runder), inden du får endelig adgang til den store bane.

Rigtigt medlem

Når du har bestået begynderturneringerne, er dit prøvemedlemskab udløbet. Nu er du sikkert blevet bidt af golf, og for at fortsætte som medlem,
skal du betale kontingent i sekretariatet eller direkte på bankkonto nr. 7844 – 1003973.

Kontingent 2017.

Seniorer (over 25 år) Kr. 6.500,-
Ynglinge (19 – 25 år) Kr. 3.410,-
Juniorer (under 19 år) Kr. 1.340,-
Flexmedlem Kr. 1.480,-

Kontingentet nedsættes for hver måned der er forløbet af klubåret frem til indmeldelsetidspunktet, spørg i sekretariatet.
Dette gælder kun for 1. gangs indmeldelse.

Kontingentet gælder for 1/10 til 30/9.
Kontingentet opkræves to gange om året med 50 % pr. 01/10 og 50 % pr. 01.03 det efterfølgende år.
Indmeldelsesgebyret på de 1.000,00 kr. fratrækker du selv ved første kontingentbetaling pr. 01/10.

Medlemskort

Ca. en uge efter betaling får du besked om, at der er et DGU medlemskort klar til afhentning i sekretariatet.
Dette medlemskort fra Dansk Golf Union giver dig adgang til alle andre klubbers baner mod betaling af greenfee.
Dog er der enkelte andre klubber, der har handicapbegrænsning, så du skal spille dig lidt ned i handicap før disse giver dig adgang.

Torsdagsturneringer

Vi har ”9 hullers torsdagsmatch”, som det er en god idé at spille efter kaninmatcherne.
Her kan du blive ved med at deltage, indtil du har spillet dig ned i et handicap på 11,5.

Klubber i klubben

Vi har tre klubber i klubben, hvor en masse hyggeligt samvær supplerer golfspillet.
Så lærer du nye at kende og kommer til at spille med forskellige medlemmer.
Læs mere på hjemmesiden under medlemmer. Her kan du se alt om senior – Tangetøserne og herreklubben.

Nyttige telefonnumre:

Hvis der er noget i forløbet du er i tvivl om, eller gerne vil vide mere om, kan du kontakte nedennævnte.

Sekretariat: Bent Madsen 86 65 94 20 tangegolf@tangegolf.dk
Træner (Pro): Tobias Rørbæk Jensen 86 65 95 03 proshop@tangegolf.dk
Træner (Pro): Lars Davidsen 86 65 95 03 proshop@tangegolf.dk
Formand i begynderudvalget: Kristian Bach 40 19 08 50  kristianbach01@gmail.com
Formand i Tange Sø Golfklub: Carsten Therkildsen 25 30 58 34 carstenth@email.dk