Strategiplan for baneanlæg

Vi er i bestyrelsen ved at udarbejde et ny strategiplan for banen. Den vil blive offentliggjort i løbet af foråret .