Lokalregler

1.

 • Hvide pæle markerer out of bounds.
 • Gule/røde pæle markerer strafområde.
 • Blå pæle markerer areal under reparation.
 • Grøn top markerer område med spille forbud

2.

 • Den banenære kant af asfalten på Tange Søvej markerer out of bounds.

3.

 • Out of bounds pælene mellem hul 1 og 9, er kun gældende ved spil af hul 1 – disse pæle er en flytbar forhindring, ved spil af andre huller end hul 1
 • Out of bounds pælene mellem hul 12 og 16, er kun gældende ved spil af hul 12 – disse pæle er en flytbar forhindring, ved spil af andre huller end hul 12

4.

 • Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på hul 8 eller 12, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter i Regel 17.1d

4a.

 • Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne

4b.

 • Hvis den oprindelige bold ikke findes, inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet.
  Spilleren skal fortsætte med den provisoriske bold.

4c.

 • Hvis den oprindelige bold findes, inden for 3 minutters søgetid, i strafområdet.
  Spilleren kan vælge at fortsætte med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

5.

 • Ved OB eller mistet bold må spilleren, med 2 straffeslag, droppe en ny bold op til 2 køllelængder ind på hullets fairway. Dog ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

 

Straf for overtrædelse af lokalregel:                           

Hulspil: Tabt hul                                                    

Slagspil: 2 straffeslag                                                       

Godkendt af DGU –  januar 2019

Ordensforskrifter ved spil på banen

 • Bolde der slås out of bounds, uden for banens areal, på hullerne 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 og 16 må ikke hentes.
 • Start på hul 10 må ikke finde sted lørdag, søndag og helligdage mellem klokken 09.00 og 16.00 – dog gerne umiddelbart efter en turnering.
 • Spillere som starter på andre huller end hul 1, har ingen rettigheder på banen.
 • Start på hul 10 må ikke finde sted, hvis der kan ses spillere på hul 9 – der skal tjekkes efter ved 9. green
 • En enlig spiller har ingen rettigheder på banen, og skal lukke alle spillegrupper igennem.
 • 2-, 3-, og 4 bolde har ensrettigheder på banen, i weekend- og helligdage.
 • Ved spil af hul 9 opfordres der til, at man ikke forsøger at slå bolde gennem eller over træerne ved banens venstre afgrænsning.
  Det er privat grund, og der er til tider både mennesker og dyr på grunden.
 • Generelt opfordres der til at hurtigere grupper lukkes igennem, i henhold til regel 5.6b.

Overtrædelse af ordensforskrifterne kan medføre udelukkelse af spil på banen.