Lokalregler

1.

 • Hvide pæle markerer out of bounds
 • Gule/røde pæle markerer strafområde
 • Blå pæle markerer areal under reparation
 • Grøn top markerer område med spille forbud

2.

 • Den banenære kant af asfalten på Tange Søvej markerer out of bounds

3.

 • Out of bounds pælene mellem banens hul 1 og 9, er kun gældende ved spil af banens hul 1 – disse pæle er en flytbar forhindring, ved spil af andre huller end banens hul 1
 • Out of bounds pælene mellem banens hul 12 og 16, er kun gældende ved spil af banens hul 12 – disse pæle er en flytbar forhindring, ved spil af andre huller end banens hul 12

4.

 • Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet på banens hul 8 eller 12, må spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter i Regel 17.1d

4a.

 • Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne

4b.

 • Hvis den oprindelige bold ikke findes, inden for 3 minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning, eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet.
  Spilleren skal fortsætte med den provisoriske bold.

4c.

 • Hvis den oprindelige bold findes, inden for 3 minutters søgetid, i strafområdet.
  Spilleren kan vælge at fortsætte med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

5.

 • Ved OB eller mistet bold må spilleren, med 2 straffeslag, droppe en ny bold op til 2 køllelængder ind på hullets fairway. Dog ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet.

 

Straf for overtrædelse af lokalregel:                           

Hulspil: Tabt hul                                                    

Slagspil: 2 straffeslag                                                       

Godkendt af DGU –  januar 2019

Ordensforskrifter ved spil på banen

 • Bolde der slås out of bounds, uden for banens areal, på banens hul 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 og 16 må ikke hentes
 • Start på banekombinationens hul 10 må ikke finde sted lørdag, søndag og helligdage mellem klokken 09.00 og 16.00 – dog gerne umiddelbart efter en turnering
 • Spillere som starter på andre huller end banekombinationens hul 1, har ingen rettigheder på banen
 • Start på banekombinationens hul 10 må ikke finde sted, hvis der kan ses spillere på banekombinationens hul 9 – der skal tjekkes efter ved 9. green
 • En enlig spiller har ingen rettigheder på banen, og skal lukke alle spillegrupper igennem
 • 2-, 3-, og 4 bolde har ensrettigheder på banen, i weekend- og helligdage
 • Ved spil af banens hul 9 opfordres der til, at man ikke forsøger at slå bolde gennem eller over træerne ved banens venstre afgrænsning
  Det er privat grund, og hvor mennesker og husdyr færdes på grunden
 • Generelt opfordres der til at hurtigere grupper lukkes igennem, i henhold til regel 5.6b

Overtrædelse af ordensforskrifterne kan medføre udelukkelse af spil på banen.