Baneservice

Baneservice kan kontakte på Tlf.: 20 60 22 34

Tange sø golfklub baneservice

Baneservice lægger stor vægt på, at spillet på banen fungerer for alle spillere. Herunder at gæstespillere føler sig velkomne og hjælpes tilrette. Baneservice vil derfor bestræbe sig på at få spillet til at glide bedst muligt.

Golfspillets etikette og golfreglerne i øvrigt skal overholdes.

Det henstilles til alle at efterkomme baneservicepersonalets anvisninger samt eventuelle påtaler og forstå, at dette kun sker for at fremme et gnidningsløst forløb af spillet på såvel stor bane som par-3-bane.

Baneservice kontrollerer, at der er betalt korrekt greenfee af vore gæster og spilletilladelse hos vore egne medlemmer. Gæstespilleres adgang til at spille på 18-huls banen sikres via visning af gyldigt medlemskort til DGU eller tilsvarende udenlandsk kort. På par 3 banen er man velkommen til at spille uden at være medlem af en golfklub.

I perioden 1 April til 1 Oktober køres der normalt baneservice alle dage, i tidsrummet 10.00 til 15.00

Baneservice udføres efter instruktion af frivillige klubmedlemmer. Baneservicepersonalet er af bestyrelsen bemyndiget til at udføre baneservice i henhold til aftalte retningslinier.