Ekstraordinær generalforsamling.

Torsdag d.16. marts var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Tange Sø Golf Klub.

På den ordinære generalforsamling, var der ingen kandidater opstillet til bestyrelsen, og da man på generalforsamlingen valgte at udvide bestyrelsen fra 6 til syv, manglede der to kandidater til bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen meldte der sig to kandidater, som så skulle vælges på en ekstraordinær generalforsamling.

Det skete torsdag aften, hvor der var fremmødt omkring 40 medlemmer for at foretage valget.

Det to kandidater: Stefan Schjøtt og Philip Mikkelsen blev efter en kort præsentation, samt nogle oplysende spørgsmål fra medlemmerne, valgt med applaus.

Bestyrelsen takker de mange medlemmer, der var mødt frem til valget

Senere på aftenen på det konstituerende bestyrelsesmøde blev Stefan valgt til formand.