NYT FRA GREEN TEAM TSG

 

Så er det blevet efterår, og vejret er blevet mere fugtigt og regnfuldt. Efteråret betyder også, at vi går i yder sæson, temperaturerne falder, det samme gør bladene, og fokus i greenkeepergården begynder at ændre sig lidt. Som i sikkert har oplevet er vi begyndt at forberede banen, især greens og teesteder på vinteren, med sprøjtning, eftersåning og topdressing af udsatte området.

Vi begynder at lukke udsatte/våde områder af, Det skulle gerne hjælpe med at få os alle sammen ledt den rigtige vej rundt om specielt disse områder. Alle disse tiltag plus yderligere, der måske kommer, er med til at sikre os, at næste sæson kommer godt i gang.

 

 • Oplæg
 • Arbejdsdag
 • Vand på par 3 banen
 • Udslagsbanen
 • Green hul 9

 

 • Fra dags dato af begynder vi med oplæg på fairway højde eller kortere, for at skåne fairway og forgreens, kva man tit får dårligt leje på bakken op mod green hul 2, gælder denne også. Husk samtidig at være opmærksom på de generelle golfregler, i forhold til de områder som fuglene har ødelagt, vi reparer dem løbende, selvom hullerne er repareret, skal man selvfølgelig stadig droppe fri. Det er desværre blevet forbudt ved lov at anvende sprøjtemidler imod gåsebillelarver, og det må desværre forventes at de kommende år, vil være lidt gene heraf. I næste sæson vil vi prøve nogle nye tiltag.

 

 • biologiske midler.
 • Vi vil sætte flere fuglehuse op (stærekasser)
 • Erfaring viser de kan ikke lide fugtige områder, og ligge æg i, og derfor vil vi forsøge os med at vande områder midt på dagen, i den korte periode hvor de sværmer næste sommer.
 • Andre mekaniske tiltag

 

 • Der er arbejdsdag lørdag den 29-10-22, hvor vi vil gøre vores sædvanlige opgaver i og omkring klubhus og på banen. Det er en hyggelig dag med socialt samvær mens der er en uvurderlig hjælp til klubben. Vi mødes KL 8.30 ved greenkeepergården og fra KL 12 pakker vi sammen og går imod klubhuset hvor vi griller pølser og får en øl og vand. Tilmelding til Kristian på maskinhus@sport.dk

 

 

 • Da TIKMA COURSE PAY&PLAY er velbesøgt, har vi besluttet os for at få automatisk vanding, så vi kan vande om natten, for derved at være til mindst mulig gene for spillet. Derfor vil der i den næste periode uge 43-44-45 være løbende gravearbejde på banen, som kan være til gene for spillet og huller kan være lukket. Ved bane lukning vil der blive informeret herom på Facebook og hul 1.

 

 • Fra dags dato er græsteestedet på udslagsbanen lukket for udslag, der er lige blevet efteråret og derfor skal det have ro og den sidste varme i år, til og lukke områder, så det er klar til næste sæson.

 

 • Da vi har oplevet et par risikable episoder omkring hul 1’s herre tee og spiller gående højre rundt om 9 green, skal man være opmærksom og gå venstre omkring 9 green og ud på vejen, hvis der er spillere på 1 tee, der vil snares komme et skilt op.

 

Vi synes i greenkeepergården det har været en fantastisk sæson, med mange spillere på banen, og vi håber fortsat der vil være mange gode golf dage tilbage i år.

Hilsen Green Team TSG