Unormalt baneforhold

 

På grund af skaderne fuglene har lavet på banen gøres det opmærksom på reglen vedr. lempelse fra et unormalt baneforhold.

 

Et unormalt baneforhold er:

 • Dyrehul (inkl. opgravet materiale og sporet hen til
 • Areal under reparation
 • Ikke-flytbar forhindring
 • Midlertidigt vand

 

Lempelse for bold i det generelle område

Hvis en spillers bold er i det generelle område og der er gene fra et unormalt baneforhold på banen, må spilleren tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i det generelle område.
 • Størrelsen af lempelsesområdet, målt fra referencepunktet: Én køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i det generelle område,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal tages fuld lempelse for alle gener fra det unormale baneforhold.

FIGUR 16.1B: LEMPELSE UDEN STRAF FOR UNORMALT BANEFORHOLD I DET GENERELLE OMRÅDE

 

 

Lempelse uden straf er tilladt, når bolden er i det generelle område, og der er gene fra et unormalt baneforhold. Det nærmeste punkt for fuld lempelse bestemmes og en bold droppes i og skal forblive i lempelsesområdet. Lempelsesområdet er én køllelængde fra referencepunktet, ikke nærmere hullet end referencepunktet og skal være i det generelle område. Der skal tages fuld lempelse for al gene fra det unormale baneforhold.