Vær opmærksom på ugens starthul, da der i ulige uger startes på hul 1, og i lige uger på hul 10. Dette er beskrevet på scorekort, ved ventepladsen og ved indgangen til 1. og 10. teested.