Klubnyt, uge 41

I denne uge skrives der omkring:

  • Donation til Tange Sø Golfklub
  • Frivillige arbejdsdage
  • Baneservice
  • Baneinformation

Donation til Tange Sø Golfklub

Vi kom i mål, så et kæmpe stort TAK til alle jer, der har bidraget med en donation!

Frivillige arbejdsdage

Torsdag den 14. og 28. oktober, klokken 9.00 – 12.00, mangler greenkeeperne frivillige hænder på banen. Har du tid og lyst, så tilmeld dig via maskinhus@sport.dk.

Lørdag den 30. oktober, klokken 9.00 – 12.00, afholdes der, traditionen tro, den afsluttende arbejdsdag, hvor både banen og klubhuset står for skud. Har du tid og lyst, så tilmeld dig via maskinhus@sport.dk.

Baneservice

Der er brug for flere frivillige hænder til at køre Baneservice.

Baneservice kender du formentlig – det er de flinke personer, der jævnligt kører rundt og sælger drikkevarer, chokolade og sandwiches, når du er ude og spille.
Derudover, så er Baneservice også med til at sørge for, at spillet flyder ude på banen, samt kontrollerer spillerne på banen, i henhold til dagens startliste.

Har du lyst til at være en del af dette hold, eller høre nærmere, så kontakt Britt eller Lars via cafe@tangegolf.dk eller proshop@tangegolf.dk.

Der afholdes møde omkring Baneservice, i klubhuset, søndag den 24. oktober, klokken 10.00.

Baneinformation

Midlertidig lokalregel, oplæg på fairways (E-3), fra 11-10-2021 og til andet er meldt ud.

Da efteråret er kommet over os, og banen bliver mere og mere våd, så indfører denne midlertidige lokal regel:

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold, eller en anden bold, i og spille den fra dette lempelsesområde:

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og

Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Med denne midlertidige lokalregel kan der stadig handicapreguleres!

Pin-placering

Grundet årstiden og vejret, så vil der ikke længere være pin-placering efter nr. 1, 2, 3 eller 4. Fremover vil det være ud fra greenkeeperens skøn, hvor flaget står bedst placeret.

2021-10-11T15:44:25+02:00oktober 11th, 2021|