Mange er sikkert bekendte med debatten omkring Tange Sø, hvorvidt den skal bevares i sin nuværende form eller ej.

Foreningen for bevarelse af Tange Sø, lokale erhvervsfolk og Ans IF står bag et event den 29. november kl. 16.30, som vi gerne vil henlede opmærksomheden på – se mere her ved at følge dette Facebook link eller på hjemmesiden.

Det er naturligvis en privat sag om man deltager eller ej, men bestyrelsen vil gerne varetage klubbens interesse omkring bevarelsen af Tange Sø, da Tange Sø er en stor del af Tange Sø Golfklubs værdi og DNA.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Tange Sø Golfklub