Af Vedtægter for Tange Sø Golfklub § 11 fremgår:

Forslag fra medlemmerne må, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, skriftligt være indgivet til bestyrelsen senest den 15. november.

Senest den 1. november udsender bestyrelsen en erindring om frist for indsendelse af forslag.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal omtales i indkaldelsen.

Bestyrelsen skal derfor opfordre til, at forslag eller emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen den 9. februar 2021, indsendes til klubben inden fristens udløb.

 

Med venlig hilsen
Tange Sø Golfklub