Årets golfsæson nærmer sig sin afslutning…, og hvilken sæson.

Corona-situationen har gjort sæsonen uforudsigelig. Mange aktiviteter har været udsat eller helt aflyst, mens andre er gennemført med et mindre deltagerantal end normalt på grund af restriktionerne.

Vi håber, at næste sæson kan forløbe lidt mere normalt, men som situationen er lige nu, så skal vi nok forberede os på at afvikle mange af vores planlagte aktiviteter i næste sæson på en anden måde end vi plejer. Det må tiden vise, men så er det godt, at vi har gjort os nogle erfaringer i denne sæson, som vi kan tage med ind i den nye.

Bestyrelsen har besluttet at fastholde kontingentet på de nuværende priser. Klubbens økonomi ser fornuftig ud og vi har en flot tilgang af mange nye prøvemedlemmer. Mange vil sikkert tænke, at corona – situationen har haft en positiv effekt på medlemstilgangen – det tror vi også på. Samtidig er der gjort en stor indsats i klubben for at skaffe nye medlemmer og tage sig godt af dem.
Det håber og tror vi på fortsætter ind i den nye sæson.

Vores samarbejde med Funnel First omkring rekruttering af nye medlemmer via Facebook fortsætter vi med i næste sæson, hvor kampagnen starter i april måned og frem mod sommeren.
Som noget nyt vil vi invitere alle nybegyndere fra denne og sidste sæson til en klubaften i vinterperioden, hvor vi fortæller mere om aktiviteterne i klubben mm.
Ligesom sidste år vil klubben indkalde til en udvalgsaften sidst i november måned, hvor alle udvalg kommer med tidspunkterne for deres aktiviteter for den kommende sæson. Vi håber alle udvalg har haft mulighed for at mødes inden denne aften, så vi kan komme så tæt på det endelige program for næste sæson som muligt.

Alle vores udvalg er baseret på frivillig arbejdskraft og vi kan ikke klare os uden – det gælder også vores dejlige baneservice. Baneservice har den opgave at tage sig godt af vores gæster og medlemmer på banen og bestræber sig på at hjælpe med at få spillet til at glide bedst muligt. Baneservice kører fra april til og med september, men det kniber med frivillige til at hjælpe til og køre i det ønskede omfang. Så har du på nogen måde tid og lyst til at hjælpe til med baneservice eller i et udvalg, så send en mail til klubben.

Der er nu nok medlemmer, der har indbetalt min. 200 kr., således at klubben kan søge momskompensation.

Vi har fået lagt vores baneguide op på klubbens hjemmeside. Vi er i gang med at få sponsorboldene ind på hvert enkelt hul, således at man også kan linke ind til deres hjemmeside fra sponsorprofilerne.
Corona-situationen har gjort det lidt sværere på sponsorsiden, men på den anden side, så har vi mange loyale sponsorer, som fortsat støtter op om os. Klubbens sponsorudvalg arbejder hele tiden på nye idéer til at skabe værdi og synlighed for vores sponsorer, så gæster og medlemmer også lægger mærke til dem.

Vi får mange gode tilkendegivelser omkring de nyheder, opslag fra banen, turneringer mm., som klubben deler på vores Facebookside. Vi vil derfor opfordre vores medlemmer til at følge klubben på vores
Facebook side – så er du også med til at skabe lidt opmærksomhed omkring vores dejlige klub og bane.

Venlig hilsen
Bestyrelsen